AKTIVITETKALENDER   2019   Revidert 4-01-19
Frist Tiltak Informasjon om/ansvar
20.des Torsdag 8 uker til ledermøte 1   Saker må være innsendt samlaget før 17. januar  
03.jan Torsdag Samlagstyremøte 1   Tom Knudsen  
17.jan Torsdag 4 uker til ledermøte   Siste frist for saker til ledermøte 1  
01.feb Saker til Skyttertinget Sendes fram av/gjennom samlaget til DFS.
01.feb Kandidater til valg på Skyttertinget Sendes Valgkomiteen
14.feb Torsdag Ledermøte 1   Slagen Sk- Lag's bane  
Fortløpende og innen 30 dager Premieoppgjør og utbetaling etter endt stevne Til skytterlagene
15.mar Rapport Skolenes landskonkurranse i geværskyting Sendes fra skytterlag til DFS: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterl, Skjema, Landskonkurransen
11.apr Tirsdag Samlagstyremøte 2   Irene K. Bøe  
01.jun Søknadsfrist mva. kompensasjon Egen info fra DFS. Leder og kasserer i lag/samlag/krets.
01.jun Frifond - rapportfrist Skytterlag som har fått tildelt midler året før. "Vk skytterl."
15.jun Påmeldingsfrist til LS Påmelding på www.dfs.no. Individuell påmelding, samt mulighet for at skytterlagene kan melde på egne skyttere. Elektronisk betaling ved påmelding, ikke mulig med avmeldingetter fristen.Ingen tilbakebetaling for ikke skutte øvelser.
20.jun Onsdag Samlgstyremøte 3   Jan Engen  
01.jul Frist for etteranmelding til LS Etteranmelding på eget elektronisk skjema på www.dfs.no.
15.jul Første nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - første uttak Egen invitasjon fra DFS medio april. Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no 
25.jul Torsdag 8 uker til ledermøte 2   Saker må være innsendt samlaget før 22. august  
02.aug Fredag Møte i Østlandskretsen   Under LS  
10.aug Siste nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - uttak av resterende skyttere Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no 
22.aug Torsdag 4 uker til ledermøte 2   Siste frist for saker til ledermøte 2  
01.sep Akseptfrist - Frifond Aksepteres på www.dfs.no. "Vk skytterl.". Fra lag til DFS.
05.sep Tirsdag Samlagstyremøte 4   Linda Herland  
15.sep Søknad om NC-arrangement for 2019 Fra lag til DFS
15.sep   Rapport om dugleiksmerket   Fra alle lag til samlaget  
19.sep Torsdag Ledermøte 2   Nøtterø Sk.Lag Nystua  
01.okt Rapport om dugleiksmerket Info og rapportskjema på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS
01.okt Rapport fra skyting om Den Norske Skyttermedalje Info og rapportskjema på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS
01.okt 350 merke og diplom for inneværende sesong Bestilling skjer på WWW.DFS.NO/350KLUBBEN 
06.okt Søndag 8 uker til Ombudsmøte   Varslet i terminliste og       ledermøte 2  
01.nov   Årsrapport fra skytterlagene   Oppdateres på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterlag.  
   
NB! Husk å sjekke om laget oppfyller kriterier Frifond!  
01.nov Rapport for aktivitetskonkurransen i skifelt/skogsløp Leveres på www.dfs.no. Arrangerende lag melder til DFS
01.nov Rapport om bidrag for Stang og felthurtig Se info og skjema på www.dfs.no, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS.
01.nov Søknader om bidrag for gjennomførte kurs og samlinger i regi av samlag. Elektronisk på www.dfs.no. Rapporteres av samlag til DFS.
01.nov Rapport om bidrag for feltstevner Sendes fra samlag til DFS: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Skjema, Feltskytingsbidrag
01.nov Søknad om reisestøtte for samlagsinstruktører, utdanningskontakter, skifeltkontakter, IT-kontakter og banekontakter Rapporteres på www.dfs.no. Rapporteres av den tillitsvalgte.
01.nov Rapport og søknadsskjema for bidragsgivende kurs og samlinger Fra lag og samlag til DFS via Mitt DFS, Vk skytterl, Vk saml, skjema
03.nov Søndag 4 uker til Ombudsmøte   Siste frist for saker gjeldende samlagets lover og forordninger.  
07.nov Tirsdag Samlagstyremøte 5   Knut Ove Muldsvor  
17.nov Søndag 2 uker til Ombudsmøte   Siste frist for utsending av saksliste og alle vedlegg.  
01.des  Rapport for gjennomført skyteskole /temadager. Rapport sendes fortløpende og senest 1. desember. Skjemaet finnes elektronisk her, Vk skytterl, skjema, skyteskole. Fra lag til DFS.
01.des Registrering av stevner i arrangementskalender. Registreres på www.dfs.no. Registreres av lag og samlag.
01.des Søndag Ombudsmøte 131   Vindfjelltunet  
 15. desember Årsrapport fra samlaget Samlaget kontrollerer at lagene har levert årsmelding elektronisk og at disse er i orden: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Årsrapport, Samlagets rapport
Senest 3 uker  før oppstart Bestilling av materiell til skyteskole Bestilles av skytterlaget via: DFS Nettbutikk
Senest 2 uker    før arrangement Bestilling av materiell til Skytingens Dag Bestilles av skytterlaget på: www.dfs.no, Aktuelt nå, Arrangement, Skytingens dag, Nettbutikk
Etter Ombudsmøtet Oppdatere verv/utvalg i samlaget www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Utvalg/verv
Etter Årsmøtet   Oppdatere verv/utvalg i skytterlaget.                             Søke om politiattester for aktuelle personer.   www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterl, Utvalg/verv.  Se egne skriv på LILLEFIX for søkemåte