Se kartutsnitt for detaljert veibeskrivelse
Fjellhall lokale er merket på dette kartet.