VESTFOLD SKYTTERSAMLAG

 

              INNBYDELSE TIL SAMLAGSMESTERSKAP I FELTSKYTING 2017

 

Arrangør:            Sem Skytterlag

Møtested:            Sem skytebane

Tid:                 Søndag 5. Mars. kl. 09:30

Påmelding:    MITT DFS fra 16.januar til 1.mars

                        Telefonnummer stevnedagen: 90834158
                       

Siste lag:            Går ut senest kl. 12:00.

Finaler:            Så snart som mulig etter endt hoved skyting.

Program:            Grovfelt. Kl. 1: 5x6 skudd hoved.sk.
                       Kl. 2,3-5, V 55,EJ og åpen klasse 5x6 skudd +finale 2x6 skudd.

                       Finfelt. V65, V73, R, ER, JR, NU og NV: 5x6 skudd hoved.sk. + 2x6 skudd   
                       finale. NU og NV skyter ikke finale.

                      

                        Ekstra sk.:            Felthurtigskyting mot 3 hold.

                        Stangskyting, 2 x 25 sek.


Lagskyting:
            Kl. 2,3-5, EJ, åpen klasse og V55. Meld på 5 hvorav 3 teller.

                        Kl. R, ER, JR: 3 beste fra hvert lag teller.

 

Innskudd:            Kl. 1-5, Åpen klasse, EJ, NV og Veteran:          
                       Hoved skyting kr.130.- Arr avg. kr 65.-

                        Stangskyting                                        kr         15.-

                        Felthurtigsk                                        kr         15.- 

Lagskyting:            Pr lag                          kr            50.- Samlefakt. fra samlaget.

Kl. R, ER, JR, NU, NV            Hoved skyting Kr.80.- Arr avg. Kr 40.-

Medaljer:            Kl. 3-5 og V55                        Gylt med. til mester, sølv med. til nr. 2 (42 sk.).

                        Klasse 2, EJ, V 65 og V73     Sølv medalje 42skudd.

Ungdomsklasser:            En Raufossmedaljer og To Ungdomsmedaljer i henhold til Skytterboka. I hver klasse

NB!            ”Klassemedaljer, gylt, sølv og bronse.” i alle klasser på 30 skudd,
 bortsett fra NU klassen der alle får premie.

 

Pokaler:            ”Feltmestern”

                        ”Stuper’n”

                        ”30-skudds pokal”

                        ”Lagpokal grov felt ”

                        ”Lagpokal R/J”
Vi håper på stor oppslutning om arrangementet og med deltakere i alle klasser.
Se detaljert program for gjennomføring under

Det vil også være medaljeutdeling for Samlagsstevnet 15M.

 

                                        Velkommen til samlagsstevnet felt 2017

                                                     Føynland 17.01.2017 

     Sem skytterlag                                                            Vestfold skyttersamlag

     Ottar Steinstø                                                                         Tom Knudsen

Samlagstevne:

Alle som melder seg på, må forvente å være med på arrangementet. Et viktig poeng er også at alle som er med å arrangere, også skal få sjansen til å skyte.

Skytingen:
 
Det blir elektronikk på alle hold, begge standplasser. All skyting skytes fra standplasser Sem skytterlag. Ungdom og veteraner skyter på 100m standplass. Grovfelt skytes på 300m. Alle hold på grovfelt blir på Sem sin 300m bane – 5 hold på elektronikk. Samme opplegg på finfelt og grovfelt.

Skyting begge standplasser:
Skytter 1 skyter på skive 1. Skytter 2 får klargjøring. Vi anviser skytter 1. Skytter 1 trekker bort på skive 2. Skytter 2 skyter på skive 1. Skytter nr. 3 får klargjøring. Deretter fortsetter det videre. Når skytter en har skutt alle 5 holdene, er vedkommende ferdig. Det gis 2 min til klargjøring før hvert hold.

Det noteres på ”gammaldagse” felt kort.

Tidsforbruk på 25 skyttere er 2 timer 5 min. Samme tidsforbruk på begge standplasser.
Etter innledende skyting er over, skytes det stang og stuper fra standplass 100m. Tidsforbruk 16 skytere er ca. 1 timer (både stang og stuper)

Finalen:
Finalene skytes på elektronikk.

Grovfelt: Det skytes på 3 figurerer samtidig (3 skyttere i hvert lag). 12 skudds finale på en blink skytetid 2 min. 6 kne og 6 ligg.
Finfelt: Her har vi 5 like figurer. Skytetid 2 min 30 sek for alle klasser.

Påmelding:
Nettpåmelding i MITT DFS (Sem)

Første skytter starter kl. 09.30

Alle hold har oppgitt avstand og arrangøren får selv avgjøre holdene. Arrangøren står fritt til å organisere stang / stuper på den måten som er best egnet for sin bane.

Gjennomføringen:
Feltstevne arrangementet går på rundgang. Sem, Nøtterøy, Larvik, Holmestrand, Andebu og Styrvoll har baner som gjør at de kan arrangere felten. Da blir det arrangøransvar hvert 6 år. De lagene som ikke arrangerer kan i samme turnus måtte stille med 4 mann til og rigget til.

For å få fulle lag, og kunne planlegge med at alle må bidra til å anvise, er det påmelding på stedet. Arrangør er ansvarlig for og enten lage skriftlige rutiner for anvisning eller stille med ansvarlig arrangør. Dette gjelder også «manus» til standplassledere.

Arrangøren har påmelding, resultatservice og kiosk.
Finale: Arrangøren står fritt til å ordne finaleholdet.
Premier: Arrangøren har ansvar for gavepremiering premiering. Samlaget for pokaler og medaljer