KURSKATALOG

 

 

  

FOR

        Vestfold  Skyttersamlag

             

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne kurs og samlinger i samlaget.
 

Dato

Kurs /samlinger         

Sted

Ansvarlig

7-8/1

Vintersamling ungdom     

Hvarnes hallen

Ungdomsutvalget

7/1

Feltsamling klasse/vet.

Sem

Feltutvalget

4-5/2

Feltsamling ungdom

Breidablikk, Styrvoll

Ungdomsutvalget

20/4

Infokveld for foresatte

og ungdomsledere

Sem

Instruktører /

ungdomsutvalget

2-5/6

Pinseleir

Styrvoll

Ungdomsutvalget

5/10

Info / Kurs for klasse/vet

Nøtterø

Samlagsinstruktører

18/10

Tema, utfylling av skjemaer, Årsmeld. dugl. div. søknader

Slagen

Samlagsstyret

15/11

Infokveld for foresatte og ungdomsledere

Nøtterø

Instruktører / ungdomsutvalget

 

1.   Generelt.                              Tilbake

Hensikten med denne kurs / samlingskatalogen er å orientere lagene om
tilbud vi har og foreslår for 2006. Det vil også kunne forekomme kurser og instruksjon utover
dette tilbudet. Dette vil det da komme informasjon om via mail samt informasjon på hjemmesiden:
http://www.vestfold-skyttersamlag.com/
Leder og ungdomsleder i lagene får tildelt 1 eksemplar hver per e-post.
Egen innbydelse vil bli sendt lagene i god tid før selve kurset / samlingen.

OBS!!!
Til formennene.

·
      Informer skyttere og aktuelle deltaker i god tid.
·
       Husk tidsfrister ved påmelding.
 

2.   Vintersamling.                  Tilbake

Hensikt med kurset:

Gi deltakerne grunnleggende opplæring i skyteinstruksjon og sikkerhet.

Grunnlag: 

Skyttere i klasse Aspirant, rekrutt, eldre rekrutt og junior.

Utdanningsmål:

Gjennom teoretisk og praktisk skyting, er målet å bli bedre.

 

Innhold i kurset:

·        Bane og stillingstrening                               2 timer.

·        Laser trening                                                2 timer.

·        Våpen, sikkerhet og standplassopptr.         1 time.

·        Sikte, avtrekk og feilsikting                        1 time.

·        Puss, bekledning / utstyr                              2 timer.

·        Anvisning bane, felt og 15 meter.                1 time.

·        Treningsdagbok og psykologi                     1 time.

·       Konkurranse                                                1 time.

 

Diverse:

Samlingen går over en weekend. Hvarneshallen har vært det eneste alternativet
de siste årene. Her er kapasiteten ca. 40 skyttere. Skytterne må ha med sovepose,
liggeunderlag og toalettsaker. De får servert alle måltider. Gevær og skudd må hver
enkelt ha med selv. Det koster kr. 350,00 pr. deltaker.

 

3. Feltsamling ungdom:                   Tilbake

Hensikt med kurset:

Gi deltakerne grunnleggende opplæring i skyteinstruksjon og sikkerhet.

Grunnlag: 

Skyttere i klasse Aspirant, rekrutt, eldre rekrutt og junior.

Utdanningsmål:

Gjennom teoretisk og praktisk skyting, er målet å bli bedre. Plukke opp tips fra alle rundt oss. Det skal være en hobby ikke en jobb.

Innhold på samlingen:

·        Utstyr, bekledning.

·        Innskyting

·        Avstandsbedømmelse

·        Valg av ammunisjon.

·        Temperaturens innvirkning på utgangshastighet.

·        Bedømmelse av vindstyrke.

·        Vindens innvirkning på kulebanen.

·        Våpenstell.

·        Sikkerhet på standplass.

·        Feilsikting på forskjellige figurer.

·        Visitasjon.

·        Skytestillinger.

·        Konkurranse.

Ca. 3,5 time med teori og 7,5 time ute i feltløypa over 2 dager.

Diverse:

Samlingen går over en weekend. Breidablikk ungdomslokale i Styrvoll har vært
det eneste alternativet de siste årene. Skytterne må ha med sovepose, liggeunderlag
og toalettsaker. De får servert alle måltider. Gevær og skudd må hver enkelt ha med selv.
Det koster kr. 350,00 pr. deltaker.
 

Feltsamling voksne:                Tilbake

Etter avtale med feltutvalget kan opplegget være.

Formål:

Få opp interessen blant senior og veteran skytterne til å skyte felt.

Teoretisk innhold i kurset:

·        Avstandsbedømmelse

·        Valg av ammunisjon.

·        Temperaturens innvirkning på utgangshastighet.

·        Bedømmelse av vindstyrke.

·        Vindens innvirkning på kulebanen.

·        Våpenstell.

·        Sikkerhet på standplass.

·        Feilsikting på forskjellige figurer.

·        Visitasjon.

·        Skytestillinger. 

Spørsmål vedrørende samlingen kan rettes til feltutvalget:

feltutvalg@vestfold-skyttersamlag.com

 

Pinseleir ungdom:                     Tilbake

Hensikt med kurset:
Gi deltakerne grunnleggende opplæring i skyteinstruksjon og sikkerhet.

Grunnlag: 
Skyttere i klasse Aspirant, rekrutt, eldre rekrutt og junior.

Utdanningsmål:
Gjennom praktisk skyting, er målet å bli bedre. Plukke opp tips fra alle rundt oss.

 • Innhold på samlingen:
   

 • Baneskyting                                                  3 timer
   

 • Feltskyting                                                    3 timer
   

 • Grav, anvisning -sikkerhet                              3 timer
   

 • Grundig puss og vedlikehold av gevær           3 time
   

 • Feiltriangelsikting / Puss                                 1,5 timer                                         
   

 • Laser
   

 • Konkurranse.

 

Diverse:

Samlingen foregår i pinsen, fra fredag kveld til mandag ettermiddag. Samlingen har vært på Styrvoll og Eplerødbanen i Holmestrand. Foreløpig er det bare disse to baner som er aktuelle. Håper vi kan få flere å rotere på i fremtiden. Skytterne må ha med telt eller campingvogn, sovepose, liggeunderlag og toalettsaker. De får servert et varmt måltid pr. dag. Frokost, grillmat, gevær og skudd må hver enkelt ha med selv. Det koster kr. 250,00 pr. deltaker.
Søndag kveld er det juniorene til å arrangere mamma/pappa/leder skyting. Et meget populært innslag.         2. pinse dag skytes det konkurranse.
Pinseleiren avsluttes med premieutdeling.

 

Infokveld:                             Tilbake

Målsetting:

Få med de foreldre som føler de ikke kan hjelpe til p.g.a. mangel på kunnskap.
Bedre instruksjon grunnlaget for instruktører og ungdomsledere i lag.
Er beregnet på
foreldre og ungdomsledere / laginstruktører som ønsker å
lære mer om skyting i teori og praksis.
Få innblikk i hva ungdommene lærer på trening og samlinger.

 

Ø     DFS grunnregler                                               

Ø     Sikkerhetsregler

Ø     Huskeregler                

Ø     Skytestilling                                          

Ø    Feilretting                                                       

Ø    Pusteteknikk                                                  

                                                   

Ø     Avtrekk    

Ø     Anvisning                    

Ø     Tolking

Ø    Ildkommando                                        

Ø     Sikte

Tema kveld:                     Tilbake

En kveld hvor både formann og de ansvarlige i lag kan få hjelp til:

·        Utfylling av årsrapporten

·        Utfylling av dugleiksmerker

·        Søknader om støtte fra det offentlige.

·        Ting som lagene sender ønsker om.

 

Kurs for klasse 1- 5 & veteran skyttere.                Tilbake

Ø     Er det ønskelig, og på hvilken måte?

Tilbudet gjelder:

Ø     Forbedring av skytestillinger.

Ø     Tips og bedring av praktisk skyting.

Vi kan tenke oss:

Ø     Besøke lag på treningskvelder.

Ø     Gi noen skyttere av gangen hjelp på en sentral sted i samlaget.

Ønsker påmelding / interesse fra lagene innen 25.august på dette kurset.
En oversikt over ønsker vedrørende gjennomføring må følge påmeldingen.

 

Spørsmål vedr. samlinger og kurstilbud kan rettes til:           Tilbake

Utdanningskontakt: Irene Knudsen           Tlf 33 38 56 43 / 95 08 46 19

       utdanningskontakt@vestfold-skyttersamlag.com

Samlagsinstruktør: Tom Knudsen            Tlf 33 38 56 43 / 90 14 41 58

                                   hovedinstr.@vestfold-skyttersamlag.com