Notater til «Gjennomføring av SM bane»

Da jeg kun har en PDF fil av dokumentet skriver jeg noen bemerkninger på bemanningsplanen som kanskje også kan brukes om en mal ved senere SM arrangementer.

Mvh

Harald

-SM bør, om mulig, arrangeres over en dag (søndag). På den måten beholder man mange på banen hele dagen og premieutdeling. Dette er også positivt for kiosksalg. Det selges derfor mer i kiosken under et slikt arrangement enn på vanlige åpne stevner.

-Erfaring viser at dersom det settes opp «for mange» lag til innledende skyting vil det/de første lagbli unngått og skytterne velger lag senere på dagen. (I 2019 ble det utvidet med ett lag to gangerpå 100m. Andre gangen så vi at skytterne flyttet til siste lag, og at det tot. antallet deltagere ikkeøkte.)

-Det er gjennomføring av skyting på 100m som ofte plir «proppen i systemet» fordi det her er flest klasser, finaler, omskytinger og lagskytinger.Det er derfor viktig å følge opp hele tiden slik at tidsplanen følges og forsinkelser unngås.

-Speakerthjeneste en fordel ved opprop og ikke minst ved finaler for å gjøre arrangementet attraktivt for publikum.

-Omskytinger kan evt. legges til ledige skiver i senere finalelag.

-Det bør oppgis hvilke klasser som skyter finaler på innbydelsen. (Mange spørsmålom dette.)

-Finalegrenser må være klare så snart det er mulig. (Mange spørsmål om dette også.)

-Lagskyting 100m både for veteraner og ungdommer;Alle skyter 10 skudd liggende på 4 min.

-Lagskyting 200m senior. Alle skyter grunnlag: 3 stå-3kne og 4 ligg på 3 min. Skyttere fra alle klasser kan delta, men må skyte nevnte program.

-I finaler evt. lagskytinger kan man slå sammen lagene slik at disse fylles ut og man sparer tidsforbruk.

-Premielister med oppgitt premieverdi må skrives ut umiddelbart når det ermulig slik at premiekomite har dette tilgjengelig til forberedelser.

-Gi Tønsbergs Blad evt. annen presse forhåndsinfo.og tidsplan for arrangementet såer sannsynligheten større for at de møter opp når det er gunstigst for både presse og arrangør.En person fra arrangøren må bistå pressen. Det kan bli en del spørsmål og pressen må føle seg ivaretatt.

-Resultatlister må umiddelbart gjøres tilgjengelig for presse og publikum.

-Premieutdeling: Hva med å gjøre litt mer stas på medaljevinnere. F.eks. samle disse på seierspall i hver klasse. Premieutdelingen tar lang tid –kan dette effektiviseres? Arrangørlag skal still med en person som bistår samlaget med oppsett av premier og utdeling. Dette er krevende og bør ikke være lagets leder eller annen som har annen aktiv rolle i arrangementet.

-Gode forberedelser er en forutsetning for et godt arrangement. Bemanningsliste med klare arbeidsoppgaver for alle er en god hjelp.Leder bør ha en «fri rolle» da det erfaringsmessig vil bli mange henvendelser og avbrytelser i løpet av dagen.

-Stevnet er ikke avsluttet før resultater og omtale er lagt ut på nett og DFS res.

Bemanningslisten fra 2019 kan brukes som eksempel:

Bemanning Samlagstevnet2019 -Nøtterø

Søndag 18.08.2019

Standplass 100 m.

Lag 1. innledende skytingstarter kl. 09.00.

(Siste lag er satt opp kl. 12.30. Deretter skytes lagskyting og finaler.)

Standplassleder:

Innledende lag, lagskyting og finalelag:Alexander Sukke (45630696)

Kontrollør:Jan Erik Lilleengen (91391997), Håvard Danielsen (91323098), Svenn Holm (91705915)

Lagskyting: Tremannslag for ungdom og veteran.Oppstart ca kl. 13.15, 15 min pr. lag.

Finaler: Det skytes finaler i rekkefølge kl.: R, ER, JR, EJ, V65 og V73. Om mulig skyter to ellerflere klasser i samme finalelag.Oppstart ca. kl. 14.15.

Standplass 200m.

Lag 1. starter kl. 09.00.

(Siste lag er satt opp kl. 11.30.Deretter skytes lagskyting og finaler.)

Standplassleder:

Innledende lag:Tommy Gjølberg (90624254)

Kontrollør: Tore Kinnander (91387362) og Egil Nystuen (91128808)

Finalerog lagskyting:Nils Petter Håkedal (48030588)

Kontrollør:Bjørn Østebø (99091861)og Finn Tore Knudsen (91336872)

Lagskyting: Tremannslag for kl. 3-5. Oppstart ca kl. 12.15, 15 min pr. lag.

Finaler: Det skytes finaler i rekkefølge kl.: V55, 2 og 3-5. Om mulig skyter to eller flere klasser i samme finalelag.Oppstart ca. kl 13.15.

Kontor/Påmelding/Resultattjeneste

Christin Svendsen(45692975)og Tor Nystuen (mob. 95811450),

Ansvarlig for Megalink/data/stevneoppsett

Morten Flaatten (mob. 92010163)

Speaker

Ingmar Karlsen (mob. 90992852) ogTor Nystuen (mob. 95811450),Ken Davidsen (91376201)

Kjøkken/Kiosk:

Nancy Marthinsen (mobil: 971 53 233) (Ansvarlig)Nancy sørger for bemanning av kiosksalg.

Egil Nystuen, Katrine Gurrik, (Anne Mette Larsen?)

Representant premieoppsett og utdeling:

Katrine Gurrik (99027601) I samarbeid med samlagets representanter.

Stevnejury:

En fra samlaget, Morten Flaatten og Harald Enger

Ansvarlig for merking skilting av vei til banen:

Bjørn Egil Hansen (94863836)

Dugnad/oppgaver på forhånd:

ALLE OPPGAVER DER DET ER SATT OPP FLERE MÅ AVTALE SEG IMELLOM SLIK AT ALLE FÅR ANLEDNING TIL Å SKYTE, SAMT TA EN PAUSE.

Se vedl. plan for gjennomføring av stevnet for detaljer vedr. lagoppsett for finaler og lagsskytinger.

Alle må møte senest 30 min. før oppsatt stevnestart og sørge for å ha tilgjengelig kunnskap og materiell samt evt. rigge opp anlegg for å kunne utføre sin oppgave. Det er spesielt viktig å sette seg inn i programmene de ulike klassene skyter slik at vi unngår misforståelser.

Husk å heise flagget på stevnedagene.

Vil takke alle som velvillig stiller opp slik at vi får avholdtvårt tradisjonelle Skjærgårdsstevne!

Mvh

Nøtterø skl.

Harald Enger