BEMANNINGS OG  STEVNEPLAN FOR SAMLAGSSTEVNET - FELT  Søndag 04.03.2018

 

NB! Det er helt nødvendig at alle setter seg inn i sin oppgave og sørger for å ha kontroll på at nødvendig materill er på plass i tide.

 

BEMANNING:

STANDPLASS GROVFELT

30 SKUDD + FINALER:

Sigbjørn Lian  - Standplassleder

Egil Nystuen  – Kontrollør 1

Finn Tore Knudsen - Kontrollør 2

 

NB! Første skytter som har skutt alle 30 skudd hjelper til å kontrollere at riktig ant. treff    noteres. Deretter neste skytter som er ferdig osv…

 

STANG:

            Hold 1 skytes på skive 9, 200m ringskive. Alle treff f.o.m. 7 verdi er treff.

            Hold 2 på skive 10 på 200m ringskive. Alle treff f.o.m. 8 verdi er treff.

 

Skytterne går direkte fra ferdigskutt 30 skudd til standplass Stang.To og to skyter samtidig på      skive 9 og 10. Klargjøring umiddelbart når skytterne har ankommet standplass. Ildkommando     igangsettes når det ikke pågår ildkommando på 30 skudden.

Standplassleder leder skyting og tar tiden. Husk stoppeklokke!

Kontrollør 1 sjekker og noterer ant. treff og kontroll av våpen etter skyting.

Kontrollør 2 sørger for å fylle på med nye skyttere til klargjøring så snart som mulig.

           

Hedrum skl. OK. To personer

Larvik: Finn Arne Vassbotn m. 90555425 (+ en til)

 

FELTHURTIG:

            Det skytes på selvanvisere i rekkefølgen høyre – venstre – midten.

            En mann skyter, en klargjør, en kommer inn på standplass. Da er det en som er klar hele tiden.   Ingen vente tid mellom skytterne. Kontrollør sørger for å kalle inn ny skytter til klargjring så         snart en forrige skytter er ferdig og våpen kontrollert.

            Standplassleder leder skyting.

            Kontrollørene benytter kikkert til å telle treff. Det skal ropes «TREFF» umiddelbart når treff er        registrert.

Klavs Kjeldman (Holmestrand)

Tore Hansen (Holmestrand)

Pål Røkholt (Holmestrand)

            2 med kikkert

            1 med stoppeklokke.

 

            Skyttere i klassene 2-5. V55, V65, V73, ER og EJ har anledning til å skyte stang og felthurtig.

 

KOMMENTAR ETTER STEVNET: Vi fikk låne SEIKO tidtakersystem av Optura. Takk til John Berg som ordnet dette.

 

STANDPLASS FINFELT:

30 SKUDD / FINALER:

Signe Wingaard - Standplassleder

Bjørn Håkedal - Kontrollør 1

Glenn Bergli – Kontrollør 2

 

NB! Husk å stille inn skivene (monotorene) på fin- eller grovkaliber avhengig av hvilket kaliber         som benyttes.

            NB! Første skytter som har skutt alle 30 skudd hjelper til å kontrollere at riktig ant. treff

            noteres. Deretter neste skytter som er ferdig osv…

KONTOR:

Påmelding: Dag Kristiansen

            Kl. 1-5, Åpen klasse, EJ, Veteran, AG3 og HK416:        
             Innskudd:

            Hoved skyting kr.130.- Arr avg. kr 65.-

            Stangskyting kr 15.-

            Felthurtigsk   kr 15.- 

            Lagskyting:   Pr. lag, kr 50.- Kreves ikke inn på stevnet. Samlefakt. fra samlaget.

           

            Kl. R, ER, JR, NU, NV og Jegerklasse:

            Hoved skyting   Kr.80.- Arr avg. Kr 40.-

 

NB! Jegerklassen følger opplegg for ER/finfelt. Kl. AG3 og HK416 følger program for kl.     1 for      grovfelt. Alt skytes liggende.

 

Elektronikk/resultater: Dag Kristiansen (Sem)

Speaker: Ingmar Karlsen

Øvrige: Harald Enger og Tor Jarle Nystuen

 

NB! 8.153 Feilskyting - Omskyting felt

Er det 7 treff i figuren av samme kaliber får skytteren de 6 beste treffene. Den som mot et enkelt mål i feltskyting får mer enn 1 treff for meget av samme kaliber som sitt eget i sin figur, kan skyte om mot dette mål. Treff i bakgrunnsmateriale telles ikke. Er det flere mål på samme tid, skal det bare skytes om mot det mål som har mer enn 1 treff for meget. Tidsbegrensningen forandres da tilsvarende. Tiden for det enkelte mål skal være fastsatt og kunngjort før skytingen begynner. Omskytingen skal foregå straks. Resultatet av omskytingen teller. Skytteren skal dog ha minst det antall treff/innertreff som utgjør differansen av det opprinnelige resultat og det maksimalt oppnåelige. Skytteren kan allikevel ikke få bedre enn de 6 beste treff første gang. Dersom resultatet likevel vil bli «fullt hus», 6/6, skal omskyting unnlates. (Eksempel 1: Treff i figuren 8/4, omskyting: 1/0. I protokollen: 2/0. Eksempel 2: Treff i figuren 10/4, omskyting 6/6, i protokollen 6/4). Ved feilskyting mot elektroniske skiver legges til grunn det faktiske antall skudd som er registrert i hele skiven (fangskive og figur til sammen). Omskyting gjennomføres når det er to eller flere treff for mange i skiven. Eksempel nr 1: 12 skudd i skiven med resultat 11/7, skytteren skal maksimalt ha 6/6 og minimum 5/1 som resultat. Eksempel nr 2: 12 skudd i skiven med resultat 6/1, skytteren skal maksimalt ha 6/1 og minimum 0 som resultat. Eksempel nr 3: 10 skudd i skiven hvor resultatet er 8/4, skytteren skal maksimalt ha 6/4 og minimum 4/0 som endelig resultat. Eksempel nr 4: 7 skudd i skiven med resultat 7/3, skytteren beholder de seks beste verdiene og får resultatet 6/3. Ved funksjoneringsfeil på elektroniske skiver på feltskyting skal hele serien skytes om igjen.

 

RESULTATHENTING FRA 100/200m

            Hvert 10 min – skal det hentes resultatkort på 100m, 200m, Stang og Felthurtig. Disse skal rett    til kontoret og leveres til registrering (Dag). Dere må dele på oppgaven. Når dere skyter, blir          det ordnet av andre. Så snart dere er ferdige å skyte, fortsetter jobben til innledene er over ca.             kl 12.

            Ansvarlige: Bjørn Egil Hansen og Alexander Sukke

MEDALJE/PREMIEUTDELING:

Starter så snart alle har skutt ferdig.

Tom K.

Harald E.

 

KOMMENTAR ETTER STEVNET: Arrangør henter samlagets premier før stevnet. Klargjøring starter så snart resultat/premielister er ferdig. Det er et poeng at den som skal dele ut premiene sammen med Samlagets repr. er med på klargjøring av premiebordet i størst mulig grad. Erfarte imidlertid at undertegnede som stevneleder hadde en relativt hektisk dag og det var en utfordring å følge opp denne oppgaven.Det er antagelig tilstrekkelig å få en gjennomgang før premieutdelingen. Foreslår at Samlagets representanter tar denne oppgaven og orienterer før utdeling.

 

Det heter seg at arrangør av SM skal hente og levere samlagets premier samt feltkort/permer etc. i forbindelse med samlagtes stevner. Det må være mulig å få til en ordning der en fra samlaget  ordner dette.

 

KAFETERIA:

Nancy. Sørger for å kjøpe inn varer til servering

Katrine Gurrik

Christin Svendsen

 

LIVESTREAM

            Det settes opp WEB kamera på standplass som overfører live til FB. Sending lastes ned og         vises på TV eller prosjektor med lyd. Om mulig med speaker til stede på standplass for å rapportere underveis.

            Ansvarlig: Stian Adams og Ingmar Karlsen

 

KOMMENTAR ETTER STEVNET: Kameraet fungerte fint, men kvaliteten på prosjektor/visning var ikke tilfredsstillende. Foreslår evt. visning på TV/monitor.

«Stuntreporteren» Ingmar, med trådløs, mikrofon gjorde en god jobb, men høytaleren ga et for dårlig lydbilde i en kafeteria med mye prat og lyder. Høyttaler som er tilpasset denne bruk må benyttes.

 

Bygging av standplass og oppsett av selvanvisere - Felthurtig. Utføres uke 8:

Tor J. Nystuen

Egil Nystuen

 

PLAKATER MED FIGURER/HOLD ETC:

Harald E.

 

Oppsett av vegmerking/feltfigurer ved avkjøring:

            Alexander Sukke

 

INNSKYTING:

Det blir anledning til å skyte inn på 100m og 200m på stevnedagen i tidsrommet 09.30 – 10.00.

Hver skytter får inntil 5 skudd/3min til rådighet.

 

SKIVEOPPSETT:

FINFELT/100M - figurer:

Skive   1: Tønne

Skive   2: Hjul

Skive   3: Prisme

Skive   4: 1/10

Skive   5: 1/10

Skive   6: 1/10

Skive   7: 1/10

Skive   8: 1/10

Skive   9: 100m ringskive (ikke i bruk)

Skive 10: 100m ringskive (ikke i bruk)

 

 

GROVFELT/200M – oppsett skiver/figurer:

Skive   1: Stripe 30x10 (horisontal)

Skive   2: 1/8

Skive   3: Stripe 13x40 (vertikal)

Skive   4: C25 (Hold 4 + finale)

Skive   5: C25 (Hold 5 + finale)

Skive   6: C25 (Finale)

Skive   7: C25 (Finale)

Skive   8: C25 (Finale)

Skive   9: 200m ringskive (Stang hold 1)

Skive 10: 200m ringskive (Stang hold 2)

 

PROGRAM:

Finfelt 100m:

Hold 1: Tønne    Ligg      120 sek

Hold 2: Hjul       Kne      120 sek

Hold 3: Prisme  Ligg      120 sek

Hold 4: 1/10      Kne      120 sek

Hold 5: 1/10      Ligg      120 sek

 

Finale finfelt (Skive 4-8):

Hold 1: 1/10      Ligg / kne+ligg for kl. J   180 sek (12 skudd)

             

Det er satt av 5 like figurer (skive 4-8) til finale. Alle finaleskudd skytes på samme figur.

 

Grovfelt 200m:

Hold 1: Stripe 10x30 (horisontal)            Ligg      60 sek

Hold 2: 1/8                                           Kne      60 sek

Hold 3: Stripe 13x40 (vertikal)                Ligg      60 sek

Hold 4: C25                                          Kne      60 sek

Hold 5: C25                                          Ligg      60 sek

 

Finale grovfelt (Skive 4-8):

Hold 1: C25  Kne+ligg (12 skudd)                                 

            Kl. 3-5:  110 sek

Kl. EJ, 1, 2, V55 og Å: 150 sek

 

Det er satt av 5 like figurer (skive 4-8) til finale. Alle finaleskudd skytes på samme figur.

           

            Det er i utgangspunktet 5 skyttere i hver klasse som skal skyte finaler.

            Grovfelt: I Kl 3-5 kvalifiserer 1/3 til finale. Kl. 1, 2 og EJ skal også skyte finale.

            (Tidsforbruk pr. finalelag  beregnes til ca 5 minutter.)

 

Tidsplan finaler:

            Finale 100m:

            Kl. 13.00 – E

Kl. 13.15 – ER

Kl. 13.30 – J

Kl. 13.45 – EJ

Kl. 14.00 – V65

Kl. 14.15 – V73

 

Finale 200m:

Kl. 13.00 – 2

Kl. 13.15 – V55

Kl. 13.30 – 3-5 lag 1

Kl. 13.45 – 3-5 lag 2

 

NB! Klasser som ikke har kne på programmet skyter alt liggende.

 

KOMMENTAR ETTER STEVNET: Det ble på stevnedagen bestemt at det skulle kjøres ett finalelag på grovfelt for alle grovfeltklasser. I ettertid viser det seg at dette er i strid med reglementet for LS, LDS og SM som sier at det skal arrangeres egen finale for kl V55. (Mrk. Skyttere i kl. V55 som ønsker å skyte om mesterskapet i kl. 3-5 må melde seg på i kl. 5.)

 

Instruks for:

Standplass 100m og 200 m samlagstevne felt:

 

Program.

Det skytes 6 skudd på alle serier.

Skytetidene 60 sek på 300m. 2 min på 100m. På samtlige serier.

Det gis 2 min til klargjøring før hvert hold. Klargjøring starter når skytterene er på plass. Når de er klar viser de det med å sette kolben i bakken. Standplassleder begynner da sin kommando.

 

INFO til skytterne på standplass:

Velkommen til samlagstevne felt v Nøtterø skytterlag.

 

Samtlige hold er på 200 meter (graven 200 m Nøtterø skytterlag).

 

Samtlige skytetider er 60 sek.

 

Det skytes kne for kl 2-5 V55 og EJ på hold 2 og 4.

 

KOMMANDO.

Skyttere innta sin skive.

 

(Når alle er på plass)

Så snart skytteren er klar – inntaes ferdig stilling. Det gis MAX 2 minutter klargjøring. Kommando starter når alle er klar eller det har gått 2 minutter fra nå.

 

Vanlig ildkommando – skytetid 1 min på 200m (og 2 min på 100m.)

 

Skyting over:

Ved forflytting fra en skive nr til en annen, skal sluttstykket være i bakre stilling. Magasin skal ut av våpen.

 

Anvisning gies når skytteren er på plass på ny skive.

 

Full visitasjon etter at skytteren er ferdig.

 

Gjennomføring:

Det gis max 2 min til klargjøring før hvert hold. Klargjøring starter når skytterene er på plass ved sin skive. Når de er klar viser de det med å sette kolben i bakken. Standplassleder begynner da sin kommando.

 

Skytter 1 skyter på skive 1. Skytter 2 trekker inn på standplass og får tid til klargjøring.

 

Skytter 1 skyter og vi anviser skytter 1. Noteres på rett feltkort.

Skytter 1 trekker bort på skive 2. Skytter 2 skyter på skive 1. Skytter nr 3 får klargjøring.

 

Deretter fortsetter det videre. Når skytter 1 har skutt alle 5 holdene, er vedkommende ferdig. Han får sin kopi av skytekortet, og trekker bort til stangskyting.

 

Det noteres på ”gammaldagse” feltkort.

 

Det er viktig at standplassleder «pusher» skytterne videre i programmet slik at det ikke oppstår unødvendige pauser.

 

Lykke til med arrangementet alle sammen!

 

KOMMENTAR ETTER STEVNET: Det kom forslag fra standplass om at et alternativ til å skyte «fortløpende» gjennom 30-skudden, kan være å sette opp lag med 5 skyttere som skyter alt samtidig. Disse må i såfall rullere internt i laget slik at alle får skutt alle hold. En konsekvens vil være at rekkefølgen holdene skytes i vil variere.

 

Vil til slutt takke alle som bidro til å gjøre dette stevnet til en suksess. Dag Kristiansen fra Sem tok ansvar og i tillegg til å kalibrere skivene på forhånd, tok han seg av påmelding, registrering av resultater og ferdigstilling av resultat/premielister. Uten ham hadde vi hatt en langt større utfordring. Tusen Takk Dag!

 

I tillegg bidro representanter fra Larvik, Hedrum og Holmestrand på en upåklagelig måte. Takk til dere!

 

Vil også takke alle fra Nøtterø som på en positiv og fleksibel måte bidro før under og etter stevnet. Det vil alltid bli noen utfordringer med å få kabalen til å gå opp når noen både skal skyte og bidra med andre oppgaver. Vi forsøkte derfor å skjerme «skytterne» i mest mulig grad.

 

Nytt av året var at det Samlaget arrangerte feltsamling for ungdommer lørdag med obligatorisk deltagelse på SM på søndag. Det var 20 ungdommer som deltok på samlingen og noen av dem overnattet fra lørdag til søndag. Dette var et positivt innslag og var på ingen måte til hinder for SM arrangementet.

 

 

 

Mvh

Nøtterø skytterlag

 

Harald Enger

Leder