Vintersamling                    Feltsamling                      Pinseleir                                  Topp
Påmeldingsskjema            
 

VINTERSAMLING            Til topp

  VINTERSAMLING
  TRENINGSSAMLING FOR UNGDOMSSKYTTERE
               
               
   Vestfold Skyttersamlag ungdomsutvalget inviterer ungdomsskyttere,  
  første og andre års klasseskyttere til  vintersamling 10 og 11. januar 2009
               
  Hvem: Alle som skyter i klassene rekrutt, eldre rekrutt, junior
    og første og andre års klasseskyttere.
               
  Pris: Samlingen koster 400 pr. deltager, regning blir sendt skytterlagene
               
  Nivå: Lagene melder på de deltagere som de mener vil ha utbytte av samlingen.
    Deltagerne som blir påmeldt bør ligge på et nivå som er over det nivået hva
    lagsinstruktørene har grunnlag for. Det endelige uttaket av deltagere vil bli
    bestemt av ungdomsutvalget i samråd med utdanningsavdelingen.
               
  Sted: Samlingen vil foregå i Hvarnes hallen, Hvarnes.
    Fremmøte lørdag morgen senest kl. 0900
    Samlingen avsluttes søndag ca. kl. 16-1700
               
  Overnatting:    Deltakerne må overnatte på liggeunderlag i sovepose.
    Deltakerne må selv ta med seg underlag, sovepose og toalettsaker.
               
  Sko: Dette er en idrettshall så her må vi bruke sokker eller joggesko
    med hvite såler,tøffler el.lign.
               
  Bespisning: Det serveres 2 måltider lørdag og 2 måltider søndag.
    Det serveres frukt på lørdag ettermiddag    
               
  Utstyr: Skytterne/skytterlagene må ta med våpen cal.22 og ammunisjon
    (ca. 200 skudd pr. deltaker), nødvendig personlig skytterutstyr
    inkludert pusseutstyr (pussestokk, olje og pussefiller).
               
  Program: Detaljert program vil bli utdelt ved oppstart lørdag morgen.
    Programmet vil bli forsøkt inndelt etter tidligere ferdigheter (nivå)
    så godt det lar seg gjøre. Vær ærlig overfor skytteren med å angi
    nivået, dette for at instruksjon lettere tilpasses den enkelte.
               
  Premiering: Lørdag kveld kl. 20.00 vil det bli premie utdeling for årets skytter
    og Raufoss merke. De av ungdommene som ikke skal på samlingen
    er hjertelig velkommen på premieutdelingen.
               
  Ledere: Ungdomsutvalget må be om hjelp fra skytterlagene for å kunne
    avvikle samlingen. Vi trenger derfor ledere og instruktører .
    Lagene må stille med 1 leder inntil 2 deltagere, 2 ledere fra
    3-5 deltagere, 3 ledere fra 6-8 deltagere og 4 ledere fra 9 og oppover
    Bruk skjema  med navn på ledere.  Det skal til enhver tid være en leder
    tilstede fra de lagene som har deltagere på samlingen om natten
     
  Påmelding: Lagene har ingen begrensning i antallet de ønsker å melde på.
    Vi har  en kapasitet  på 40 personer, skulle antallet overstige dette
    vil ungdomsutvalget måtte fordele antall deltakere på de respektive lag.
    Påmeldingen er bindende og de lag som sender færre enn påmeldt vil
    bli belastet med kr. 400 pr. deltager som ikke møter.
               
    Bruk påmeldingsskjema,  fyll ut alle rubrikker slik at det er lettere for oss å sette opp lister
  for nattevakter, skriv også på mobiltelefon.  Vær nøye med nivået på skytterne
    Husk det er bindende påmelding  
               
    Våre samlinger er støttet av Vestfold fylkeskommune  
               
               
                        Påmelding til Jan Engen
  Tlf. 33397641 Mob. 98220633
 
e-post: ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag.com
  Innen 20. November  2008
               
            Med hilsen    
    Jan Engen  
    Tlf. 33397641   Mob. 98220633      
    e-post: ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag.com
         


 

 ►    ►    ►     ►     ►     ►    ►     ►    ►    ►     ►     ►     ►    ►  ►    ►    ►            

FELTSAMLING           Til topp
 

  FELTSAMLING.  
  TRENINGSSAMLING FOR UNGDOMSSKYTTERE  
  Vestfold skyttersamlag, ungdomsutvalget inviterer til feltsamling  
   på Breidablikk ungdomslokale i Styrvoll fra 7-8. februar 2009  
     
                       Vi vil oppfordre ledere i skytterlagene til å få med seg flest mulig ungdommer på denne  
                       samlingen for å øke interessen for feltskyting.   
                       Skyttere som skal delta på samlingen bør ligge på  et nivå som gjør at de har  
                       utbytte av en feltsamling  og ønsker å delta på feltstevner.  
       
  Hvem: alle som skyter i klasse rekrutt, eldre rekrutt og junior  
       
  Pris: Samlingen koster kr.400,- pr. deltager, regning blir sendt skytterlagene  
       
  Sted:   Breidablikk ungdomslokale, Styrvoll . Fremmøte lørdag senest kl. 0830                  
    Programmet starter lørdag kl. 0900 og avsluttes søndag ca. kl.1600  
       
  Overnatting: Deltakerene må overnatte på liggeunderlag, i sovepose.  
    De må selv ta med liggeunderlag , sovepose og toalettsaker  
       
  Bespisning: Lørdag serveres middag, frukt lørdag ettermiddag og pizza på kvelden.  
    Søndag serveres frokost og middag. Ta med snop og brus/saft for de som                    
    ønsker det. Det vil være mulig å få kjøpt brus.  
    Foreldrene og lederne som ønsker mat under samlingen må si ifra om dette  
    ved påmelding av skyttere,  
       
  Utstyr: Skytterene /skytterlagene må ta med våpen cal. 6,5 eller cal. 22 og  
    Ammunisjon, ca 200 skudd, skytterutstyr til feltskyting samt pusseutstyr.  
    Husk å ha med mye varme klær og varmt fottøy da det kan bli kaldt i februar                                        
    Bedre med for mye enn for lite !  
       
  Program: Detaljert program vil bli utdelt ved programstart lørdag morgen.  
    Det blir skyting ute både lørdag og søndag.  
       
       
  Ledere: Ungdomsutvalget må be om hjelp fra skytterlagene for å kunne avvikle  
    samlingen. Vi må derfor be dere stille med 1 leder inntil 2 deltagere, 2 ledere  
    fra 3-5 deltagere, 3 ledere fra 6-8 deltagere og 4 ledere fra 9 og oppover.  
    Bruk skjema for registrering av ledere, det skal til enhver tid være en leder tilstede fra  
    de lagene som har deltager på samlingen om natta.  
       
  Diverse: Er det noen som må ringe hjem så si ifra til ledere og de kan få låne telefon.    
    Skal noen hjemmefra ringe så er telefon  til oss i ungdomsutvalget :Jan Engen 98220633  
    Det forutsettes fra ungdomsutvalgets side at ungdomslederne i respektive lag kopierer   
    og videresender innbydelsene til skytterne  
       
  Påmelding: Lagene har ingen begrensning i antallet de ønsker å melde på, på grunn av lagoppsetting  
    og matbestilling må vi vite hvem som kommer. Påmeldingen er bindende og de lag  
    som sender færre enn påmeldt vil bli belsatet med kr. 400,- pr. deltager som ikke møter.  
       
    Bruk påmeldingsskjema,  fyll ut alle rubrikker slik at det er lettere for oss å sette  
               opp lister for nattevakter, skriv også på mobiltelefon.
       
  Husk det er bindene påmelding:
   
                      Våre samlinger er støttet av Vestfold fylkeskommune  
       
                Påmelding  til Jan Engen
 

Tlf. 33397641   Mob. 98220633

                    e-post: ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag.com  
  Innen 13. januar 2008
          
                                          med hilsen  
                       Jan Engen  
       
  Tlf. 33397641   Mob. 98220633
                   e-post: ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag.com  
       
       
       

  ►    ►    ►     ►     ►     ►    ►     ►    ►    ►     ►     ►     ►    ►  ►    ►    ►                                     

PINSELEIR              Til topp

  PINSELEIER
  TRENINGSSAMLING FOR UNGDOMSSKYTTERE
               
              Vestfold Skyttersamlag ungdomsutvalg inviterer til pinseleier  30.5-1.6  2009
    Denne samlingen er nr. 3 i rekka og den bygger på de to foregående,
    det anbefales at det har vært deltagelse på de to foregående for å få helheten
    i dette opplegget.
   
  Hvem: De som skyter i klassene rekrutt, eldre rekrutt, junior,
    første og andre års klasseskyttere.
               
  Pris: Samlingen koster 300 pr. deltager, regning blir sendt skytterlagene
             
  Nivå: Lagene melder på de deltagere som de mener vil ha utbytte av samlingen.
    Deltagerne som blir påmeldt bør ligge på et nivå som er over det nivået som
    lagsinstruktørene har grunnlag for / kapasitet til. Det endelige uttaket av deltagere
    vil bli bestemt av ungdomsutvalget i samråd med utdanningsavdelingen.
             
  Sted: Styrvoll skytterlag sin bane, de som vil kan møte på fredag kveld.
    Oppmøte senest lørdag morgen kl. 09.00
    Samlingen avsluttes mandag ca. kl. 1600
             
  Overnatting:    Deltakerne må selv ordne med overnatting, enten telt eller campingvogn
    Det er også mulighet for å overnatte på standplass 200m
    Vi må be hver vogneier å ta med brannsslukkningsapparat
   
  Bespisning: Ungdomsutvalget sørger for et varmt måltid på lørdag og søndag. Øvrige
    måltider besørges av skytterne selv på leirmanerer. Husk grillmat og brødmat
    til 3 dager. Det vil være mulighet for kiosksalg, men ta gjerne med snop selv.
    Felles grilling fredag, lørdag og søndag, de som ikke har mulighet for å holde
    grillmaten kald kan ta med navnet pose å legge i kjøleskapet.
    Vi vil ha salg av vafler, kaffe og brus på mandag
     
  Utstyr: Skytterne/skytterlagene må ta med merket våpen og ammunisjon ca. 400 skudd
    kaliber 22  inkludert pusseutstyr (pussestokk, olje og pussefiller).
    Husk å ta med felthullkorn 3,0, 3,1 eller 3,2    
     
  Program: Detaljert program vil bli hengt opp fredag kveld.
    Programmet vil bli forsøkt inndelt etter tidligere ferdigheter (nivå)
    så godt det lar seg gjøre. Vær ærlig overfor skyttern med å angi
    nivået, dette for at instruksjon lettere tilpasses den enkelte.
               
  Ledere: Ungdomsutvalget  må be om hjelp fra skytterlagene for å kunne
    avvikle samlingen. Vi trenger derfor ledere og instruktører .
    Lagene må stille med 1 leder inntil 2 deltagere, 2 ledere fra
    3-5 deltagere, 3 ledere fra 6-8 deltagere og 4 ledere over 9 deltagere.
    Bruk skjema  med navn på ledere.       Det  skal til enhver tid være en voksen
    tilstede fra lagene som har deltagere på leiren
               
  Påmelding: Lagene har ingen begrensning i antallet de ønsker å melde på, på grunn av
    lagoppsetting og matbestilling må vi vite hvem som kommer. Påmeldingen er
    bindene og de lag som sender færre enn påmeldt vil bli belastet med kr. 300,-
    pr. deltager som ikke møter
    Vi i ungdomsutvalget vil oppfordre alle foreldre til å bli med til Holmestrand for å se
    hva vi driver med på samlingen, det er fullt mulig å være med ungene rundt på
    stasjonene. Dette er også en fin mulighet for å bli litt bedre kjent med
    instruktørene og oss i ungdomsutvalget på, og som nevnt tidligere er det felles
    grilling hver kveld
     
               Bruk påmeldingsskjema,  fyll ut alle rubrikker slik at det er lettere for oss å sette
    opp lister for nattevakter, skriv også på mobiltelefon.
     
   
  Husk det er bindene påmelding:
               
                      Våre samlinger er støttet av Vestfold fylkeskommune
               
                    Påmelding  til  Jan Engen
Tlf. 33397641   Mob. 98220633
      e-post: ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag.com
  Innen 6.april  2008
               
            Med hilsen        
      Jan Engen    
  Tlf. 33397641   Mob. 98220633
      e-post: ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag.com
               

 ►    ►    ►     ►     ►     ►    ►     ►    ►    ►     ►     ►     ►    ►  ►    ►                

 PÅMELDING                                            Til topp

VESTFOLD SKYTTERSAMLAG
   UNGDOMSUTVALGET 
             
 PÅMELDINGSSKJEMA
             
Fra ……………….. skytterlag kommer flg. deltakere:      
             
For å kunne sette opp lagene best mulig trenger vi å vite litt om den enkelte skytter:  
Når vi vil ha ca. snitt så er dette et snitt og ikke personlig rekord!      
Bruk merknadsfeltet for vesentlige opplysninger om om skytter, ev. uttak eller andre ting som vi bør vite.
             
Klasse Navn Fødselsår Ca. snitt 25 skudd Skutt hvor lenge? Tidligere samlinger (antall) Merknader