AKTIVITETKALENDER   2018   revidert 28.03.2018
Frist   Tiltak   Informasjon om/ansvar
             
20.des Onsdag 8 uker til ledermøte 1   Saker må være innsendt samlaget før 20. januar    
04.jan Torsdag Samlagstyremøte 1   Jan Engen    
17.jan Onsdag 4 uker til ledermøte   Siste frist for saker til ledermøte 1    
01.feb   Saker til Skyttertinget   Sendes fram av/gjennom samlaget til DFS.    
01.feb   Kandidater til valg på Skyttertinget   Sendes Valgkomiteen    
14.feb Onsdag Ledermøte 1   Nøtterø, Nystua    
Fortløpende og innen 30 dager   Premieoppgjør og utbetaling etter endt stevne   Til skytterlagene    
16.mar   Søknadsfrist mva. kompensasjon på investeringer eks. bane   Egen info fra DFS. Leder og kasserer i lag/samlag/krets.    
15.mar   Rapport Skolenes landskonkurranse i geværskyting   Sendes fra skytterlag til DFS: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterl, Skjema, Landskonkurransen    
16.apr Mandag Samlagstyremøte 2   Irene Ellefsrød    
01.jun   Søknadsfrist mva. kompensasjon   Egen info fra DFS. Leder og kasserer i lag/samlag/krets.    
01.jun   Frifond - rapportfrist   Skytterlag som har fått tildelt midler året før. "Vk skytterl."    
15.jun   Påmeldingsfrist til LS   Påmelding på www.dfs.no. Individuell påmelding, samt mulighet for at skytterlagene kan melde på egne skyttere.    
20.jun Onsdag Samlgstyremøte 3   Line Camilla Næss    
01.jul   Frist for etteranmelding til LS   Etteranmelding på eget elektronisk skjema på www.dfs.no.    
15.jul   Første nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - første uttak   Egen invitasjon fra DFS medio april. Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no     
31.jul Torsdag 8 uker til ledermøte 2   Saker må være innsendt samlaget før 25. august    
10.aug   Siste nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - uttak av resterende skyttere   Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no     
23.aug Torsdag 4 uker til ledermøte 2   Siste frist for saker til ledermøte 2    
01.sep   Akseptfrist - Frifond   Aksepteres på www.dfs.no. "Vk skytterl.". Fra lag til DFS.    
03.sep Mandag Kurs, dugleiksmerkerapportering   Slagen skytterhus, kl.18.00    
05.sep Onsdag Samlagstyremøte 4   Linda Herland    
15.sep   Søknad om NC-arrangement- for 2019   Fra lag til DFS    
15.sep   Rapport om dugleiksmerket   Fra alle lag til samlaget    
20.sep Torsdag Ledermøte 2   Sande Sk. Lag    
01.okt   Rapport om dugleiksmerket   Info og rapportskjema på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS    
01.okt   Rapport fra skyting om Den Norske Skyttermedalje   Info og rapportskjema på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS    
09.okt Søndag 8 uker til Ombudsmøte   Varslet i terminliste og       ledermøte 2    
01.nov   Årsrapport fra skytterlagene   Oppdateres på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterlag.    
     
NB! Husk å sjekke om laget oppfyller kriterier Frifond!    
01.nov   Rapport for aktivitetskonkurransen i skifelt/skogsløp   Leveres på www.dfs.no. Arrangerende lag melder til DFS    
01.nov   Rapport om bidrag for Stang og felthurtig   Se info og skjema på www.dfs.no, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS.    
01.nov   Søknader om bidrag for gjennomførte kurs og samlinger i regi av samlag.   Elektronisk på www.dfs.no. Rapporteres av samlag til DFS.    
01.nov   Rapport om bidrag for feltstevner   Sendes fra samlag til DFS: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Skjema, Feltskytingsbidrag    
01.nov   Søknad om reisestøtte for samlagsinstruktører, utdanningskontakter, skifeltkontakter, IT-kontakter og banekontakter   Rapporteres på www.dfs.no. Rapporteres av den tillitsvalgte.    
01.nov   Rapport og søknadsskjema for bidragsgivende kurs og samlinger   Fra lag og samlag til DFS via Mitt DFS, Vk skytterl, Vk saml, skjema    
04.nov Søndag 4 uker til Ombudsmøte   Siste frist for saker gjeldende samlagets lover og forordninger.    
06.nov Tirsdag Samlagstyremøte 5   Tom Knudsen    
18.nov Søndag 2 uker til Ombudsmøte   Siste frist for utsending av saksliste og alle vedlegg.    
01.des    Rapport for gjennomført skyteskole /temadager.   Rapport sendes fortløpende og senest 1. desember. Skjemaet finnes elektronisk her, Vk skytterl, skjema, skyteskole. Fra lag til DFS.    
01.des   Registrering av stevner i arrangementskalender.   Registreres på www.dfs.no. Registreres av lag og samlag.    
02.des Søndag Ombudsmøte 131        
 15. desember   Årsrapport fra samlaget   Samlaget kontrollerer at lagene har levert årsmelding elektronisk og at disse er i orden: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Årsrapport, Samlagets rapport    
Senest 3 uker  før oppstart   Bestilling av materiell til skyteskole   Bestilles av skytterlaget via: DFS Nettbutikk    
     
Senest 2 uker    før arrangement   Bestilling av materiell til Skytingens Dag   Bestilles av skytterlaget på: www.dfs.no, Aktuelt nå, Arrangement, Skytingens dag, Nettbutikk    
     
Etter Ombudsmøtet   Oppdatere verv/utvalg i samlaget   www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Utvalg/verv    
     
Etter Årsmøtet   Oppdatere verv/utvalg i skytterlaget.                          Søke om politiattester for aktuelle personer.   www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterl, Utvalg/verv.                                     Se egne skriv på LILLEFIX for søkemåte