SAMLAGSSTYRET

Leder                              
Tom Knudsen               90 14 41 58
Nestleder                         Jan Engen                    98 22 06 33
Kasserer                          Kristin Klopp                92 49 60 79
Sekretær                          Linda Herland              90 53 06 79
Ungdomsleder                Madelen Berg               45 21 62 82

Utdanningskontakt         Irene Knudsen Bøe      40 85 44 53
Samlagsinstruktør          Tom Knudsen              90 14 41 58