Styreverv i Vestfold E-postadresser i samlaget
Hovedadresse samlaget   vestfold@samlag.no
Stoff til nettsiden   postmaster@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Leder Tom Knudsen samlagsleder@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Nestleder Jan Engen nestleder@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Kasserer Irene Ellefsrød kasserer@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Sekretær Linda Herland sekreter@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Ungdomsleder Anne Marit Fjell ungdomsleder@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Ungdomsutvalget Styret ungdomsutvalget@vestfold-skyttersamlaget(dot)com
Sekretær ungdomsutv.   sekr_ungdom@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Utdanningskontakt Line Camilla Næss utdanningskontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Barometer resultater Jan Engen skytebarometer@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Påmelding kurs-samling Ungdomsleder kurs_samling@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Hovedinstruktør Tom Knudsen hovedinstr@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Samlagsinstruktør Daniel E. Davidsen samlagsinstr.a@vestfold-skyttersamlag(dot)com
IT kontakt Knut Ove Muldsvor itkontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Banekontakt Sven E. Idland skytebanekontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Pressekontakt Ken A. Davidsen pressekontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Veteran utvalg Signe K. Wingaard veteranutvalget@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Valgkomite Magne L. Johnsen valgkomite@vestfold-skyttersamlag(dot)com
          Erstatt (dot) med . i  adressene       eks:   post@vestfold-skyttersamlag.com