12.200 Merker
12.210
Dugleiksmerker
Generelt: Det står skytterlagene fritt å arrangere skyting om Dugleiksmerket når som helst i kalenderåret. Det kan terminfestes flere arrangementsdager, men hver skytter kan bare delta en gang hvert år. Unntatt Forsvarets personell, som kan skyte flere merkeskytinger samme år.

Skyteavstand: Skyting foregår på 100 og 200/300 meter. Ungdomsskyttere (Rekrutt, ER, J og EJ) kan delta på Dugleiksmerkeskytingen for senior, da med programmet og avstand som for klasse 2 og V55 for kl. ER og J.

Skyteprogram: Se tabell 12.210.

Merkekrav for alle klasser unntatt AG3 og HK416: Bronsemerket: 170
Sølvmerket: 190
Gullmerket: 210

Merkekrav for AG3 og HK416:
Bronsemerket: 150
Sølvmerket: 170
Gullmerket: 190

12.211 Dugleiksm. for sen., vet., HK416 og AG3: 5-års merket.
Skyttere som har vunnet gylt merke og som senere i 5 år har greid kravet til dette, får en 5-årsmedalje. Dvs. 6. året skytteren oppnår kravet til gylt merke.

Stjerner og statuett.
Det kan også vinnes tre stjerner (1., 2. og 3. stjerne). Sammen med 3. stjerne vinner man Dugleiksmerkestatuetten. Dvs. det 15. året man har oppnådd kravet til gylt merke. Stjernene vinner man hvert tredje år en greier kravene til gylt merke etter at man har vunnet 5-årsmedaljen.

Stjerner til Dugleiksmerke statuetten:
Denne stjerna får skytteren hvert tredje år skytteren greier kravet til gylt merke etter å ha vunnet statuetten. Dvs. 18., 21. 24., 27., osv. året man har oppnådd kravet til gylt merke. Stjernene skal festes på statuettens sokkel. Skyttere som har greid statuetten og som senere har skutt og klart kravene etter tidligere regler, får disse skytingene godskrevet når de er registrerte i samlaget og kan attesteres.

Dugleiksmerkefat og diplom:
Det år man har skutt til gullkrav 25 ganger kvalifiserer man til dugleiksmerkefat med tilhørende diplom. Dvs. året etter at man har fått 3. stjerne til Dugleiksmerke statuetten. Ved oppnådd gull krav 30 ganger (samtidig med 5. statuettstjerne), 35 ganger, 40 ganger osv., får man diplom for hvert femte år.

Utdeling:
Samlagene skal stå for bestilling og utdeling av Dugleiksmerke statuetten, stjerner til statuetten og trofeer etter statuetten. Skytterlagene får merker og stjerner tilsendt fra de respektive samlag. Skytterene må selv betale merker, stjerner, statuett, stjerne til statuett, dugleiksmerkestatuett og dugleiksmerke fat. Dugleiksmerke diplomet er gratis.

Dugleiksmerkeskjold:
DFS´skjold med egen inskripsjon tildeles den som har klart Dugleiksmerke i gull 50 ganger.

12.212 Dugleiksmerket: - Forsvarets personell:
Befal, heimevernsungdom, korporaler og menig personell i Forsvaret skyter program som for klasse klasse 1 (jfr. pkt. 12.210). Unntatt dette program er klasseførte skyttere i klasse 3-5 som må skyte normalprogram for disse klassene (jfr. pkt. 12.210). Krav til de ulike dugleiksmerkevalører følger spesifikasjoner i punkt 12.210. Kontrollansvaret ved merkeskytingen overlates militær avdeling. Samme person gis anledning til å skyte flere tellende merkeskytinger samme år, men slik at det registreres kun et merke valør pr. år.

12.213
Dugleiksmerket - ungdomsklassene Generelt:
Skyttere i ungdomsklassene kan skyte om dette merket på lands, - landsdelskrets-og samlagsstevner, samt skytinger innen skytterlag hvor merkeskyting inngår i terminlista. Denne merkeskytingen er således ikke begrenset til et bestemt antall prøver i året, men man kan bare vinne ett merke pr. år.

Nybegynner ung/voksen:
Klasse NU kan skyte om dugleiks-merke i bronse på samlagsstevnet og innen skytterlaget. NU-skyttere som deltar i dugleiksmerkeskytingen tildeles bronsemerke uavhengig av ferdighetsnivå. NU skyttere tildeles bronsemerke hver gang de deltar i dugleiksmerkeskytingen.

3-årsmedalje:
Skyttere som for tredje gang tilfredsstiller kravet til gullmerke, får en 3-årsmedalje. Skyttere som klarer kravet til gull etter at 3-årsmedalje er vunnet, får gylt stjerne til å feste på båndet. Denne kan vinnes inntil 5 ganger.

12.214 Rapportering:
Skytterlagene er pliktige til å registrere merkeskytingene i Mitt DFS. Bestillinger av merker og medaljer gjøres av lagene i nettbutikken til DFS.

Statuett, fat, diplom og skjold bestilling skjer via skyttersamlaget.

Lagene sender oppgave til samlaget over hvor mange skyttere som har skutt på 100m og 2-300m og om fat og statutt skal være ekte eller uekte