TABELL 12.210 PROGRAM DUGLEIKSMERKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

Avstand

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Tid(min)

 

Klasse1, AG3 og HK416

200/300m

5 ligg

5 ligg

5 ligg

10 ligg

3/2/2/2

 

(samt NV og jeger)

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 3-5 (samt EJ)

200/300m

5 stå

5 kne

5 kne

10 ligg

3/2/2/2

 

Kl 2 og V55 (samt R/ER/J)

200/300m

5 kne

5 kne

5 kne

10 ligg

3/2/2/2

 

Klasse EJ

100m

5 ligg

5 stå

5 kne

3stå-3kne-4ligg

1,5/3/2/3

 

Klass V65 og V73

100m

5 ligg

5 ligg

5 ligg

10 ligg

3/3/3/3

 

Klasse NU,NV,R,ER

100m

5 ligg

5 ligg

5 ligg

10 ligg

2/2/2/3

 

Klasse Junior

100m

5 ligg

5 kne

5 ligg

6 kne+ 4 ligg

2/2/2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøveskudd skytes før serie 1 og serie 4, Tider og antall skudd er som vanlig baneprogram i DFS(pkt.11.1.10)