VESTFOLD SKYTTERSAMLAG

INNBYDELSE TIL SAMLAGSMESTERSKAP I FELTSKYTING 2008


Arrangør:         Sem skytterlag, Slagen skytterlag, Tønsberg skytterlag og Nøtterø skytterlag
                          sammen med Vestfold skyttersamlag
Møtested:        Holmestrand og Omegns skytterhus, Eplerødbanen
Tid:                   Søndag 2. mars kl 09:00
F.h.påmeld.       Ingen
Påmelding         Stevnedagen tlf. 900 19 5 78. Felles påmelding fra kl. 09:00 – 10:00 på                                                skytterhuset
Siste lag:          Går ut senest kl 11:00
Finaler:             Så snart som mulig etter kl 13:00
Program:          Grovfelt. Kl. 1: 5x6 skudd hovedsk. Alt liggende
                          Kl 2-5, V 55 og AG 3: 5x6 skudd hovedsk. + 2x6 skudd omgang            
                         Ikke omgang for klassene 1 og AG 3

  Finfelt. Kl V65, V73, R, ER og JR: 5x6 skudd hovedsk. + 2x6 skudd omgang   
  Kl.Aspirant: 5x6 skudd ligg m/uten støtte, 
 
Ekstrask.:   Felthurtigskyting mot 3 selvanvisere
                     Stangskyting, 2 x 5
Lagskyting: Kl 2-5 og V55. Meld på 5 hvorav 3 teller
                     Kl R, ER, JR: De 3 beste fra hvert lag teller
 
Innskudd:    Kl 1-5 og Veteran:         Hovedskyting kr.110.- (Arr.avg kr 50.-)
                     Stangskyting kr 15.-
                     Felthurtigsk kr  15.- 
                      Lagskyting:                   Pr lag kr                     50.-
                      Kl. R, ER, JR, Asp       Hovedskyting             60.- (Arr.avg kr 25.-)

Medaljer:       Kl 3-5 og V55     Gylt medalje til mester, sølv medalje til nr 2 (42 sk).
                        V 65 og V73       Sølv medalje hvis over 3 deltagere i hver klasse
                        Ungdomsklasser:  Raufossmedaljer og Ungomsmedaljer i henhold til Skytterboka. 
NB!                ”Klassemedaljer, gylt, sølv og br.” i alle klasser bortsett fra Aspirant!
Pokaler:         ”Mesterskapspokal 42-skudd” forsvares av Ann Kristin Årskog Vikhagen, Sem
                        ”Stuper’n” forsvares av Hans Kristian Wear, Styrvoll
                        ”30-skudds pokal” Ann Kristian Årskog Vikhagen, Sem
                        ”Tore Wears minnepokal” forsvares av Tor Nystuen, Nøtterø
                        ”Lagpokal Felt, forsvares av Sem skytterlag
                        ”Lagpokal R/J” forsvares av Nøtterø skytterlag

 Vi håper på stor oppslutning om arrangementet og med deltakere i alle klasser. Det vil bli premieutdeling fra samlagsmesterskap 15m etter stevnet.

Velkommen til samlagsstevnet felt 2008!

Sandefjord 2008-02-14

Sem skytterlag, Slagen skytterlag, Nøtterø skytterlag, Tønsberg skytterlag, Vestfold skyttersaml.
          Gunnar Aarvold, Odd Gunnar Knutsen, Tor Nystuen, Haakon Bøe, Åge B. Eriksen