VESTFOLD
SKYTTERSAMLAG      

Finaler i aviscup er lagt på is inntil videre. Premiering vil være til de 8 beste i hver klasse som har 5 tellende stevner i gennom sesongen (april/ september)
Medaljer til de tre første i hver klasse.
Finaler kan vurderes på nytt etter ønske fra skytterne.
Øvrige regler på innledende er som tidliger.

 

                  Regler for aviscup, finaleskyting.

1.        Alle stevner med vanlig 25 skudd teller. Unntak er cup-skytinger (ØC)

2.        For å delta må skytterene delta på enten samlagsstevnet bane eller Viken I bane.

3.        Hvert lag velger en kontaktperson som de melder inn sine individuelle resultater til. Denne
 kontaktpersonen er så kontakten mot Aviscup-administrasjonen

4.   Hver skytter er selv ansvarlig for å rapportere egne resultater til lagets kontaktperson  innen
      en uke etter stevnet. Hvis innmeldingen kommer senere , blir resultatet ugyldig.

5.        De fem beste resultatene i sesongen teller i konkurransen. Viken I eller samlagsstevnet trenger

ikke nødvendigvis å være blant de tellende resultatene.

6.        De åtte beste i hver klasse er kvalifisert til finalen. Hvis det blir frafall til finalen, er det ikke opprykk

fra nr 9 – 10 osv. på innledende liste.

7.        Den innledende poengsummen fra sesongens fem beste stevner tas ikke med i finalen.

8.        I finalen skyter alle en  25 skudd som innledende skyting.

9.        Deretter blir skytterne rangert etter 25 skudden. Det skal så skytes  Monte Carlo for alle

klasser. En og  en klasse skyter seg ferdig. Dersom det er plass på standplass, kan flere

klasser skyte samtidig. Det skal skytes ett og ett skudd hvor den med laveste poengsum

(25 skudden inkludert) går ut av konkurransen.

10.     Når det beregnes poengsum i Monte Carlo skytingen, skal innertier telle 11 poeng.

11.     Monte Carlo skytingen gjennomføres slik:

-          Klasse 1 og V55  skyter knestående.

-          Klasse 2, 3, 4 og 5 skyter stående.

-          Det gis ett minutt til disposisjon for hvert skudd. Anvisning av en og en skive fra høyre

mot venstre.

V65 og V73  skyter liggende etter samme regler som over. Finalen går sammen med ungdommen.

-          Rekrutt ,Eldre Rekrutt , og Junior skyter etter det vanlige program som er brukt 
tidligere og har aviscup finale på egen dag
Ref. ungdomsutvalget.      

12.     For at stevnet skal være publikumsvennlig, må det være speaker som styrer finaleanvisningen.