Kurs 1                                                            Kurs 2
 

 

 

SKYTEINSTRUKTØRKURS 1

vil bli gjennomført på

Nystua, Nøtterø Skytterlag.

 

Starter 23/09-05 kl. 08.00 

Slutter 25/09-05 på ettermiddagen.

Dette er kurset som DFS gjennomfører på Dombås, før Torpo og som går over en uke.

Vi har fått dispensasjon fra DFS til å gjennomføre dette selv i Vestfold. Dette er et kurs som blir godkjent sentralt.

Kurset er godt egnet for foreldre til ungdomsskyttere og personer som trenger dette i forbindelse med instruksjon på eget lag.

Deltakerne kan bli forespurt om å hjelpe til på ungdomssamlingene etter endt kurs, slik det blir praktisert per i dag (selv for foreldre uten kurs).

Ta gjerne kontakt dersom det er noen spørsmål!

Det er ønskelig med så mange deltakere som mulig fra hvert lag på kurset, men minst 2 deltakere.

 

PÅMELDING INNEN 31 august til Irene

Tlf.: 95 08 46 19 eller 33 38 56 43

Fax: 33 38 22 90

Email: utdanningskontakt@vestfold-skyttersamlag.com

 

 

SKYTEINSTRUKTØRKURS 2

SKYTEINSTRUKTØRKURS II, DFS/HV

Skyteinstruktørkurs II vil bli avholdt ved Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås, 17.- 20. november 2005.

Kurset er etter tidligere inngått avtale med generalinspektøren for Heimevernet forbeholdt HV-personell som er aktive skytterlagsmedlemmer og som kan nyttes som instruktører ved utdannelse av skyteinstruktører i skytterlag og HV-områder, samt være konsulenter i organisatoriske spørsmål vedrørende ungdomsarbeid og treningsspørsmål.

Den videre målsetting med kurset er bl.a. at eleven etter endt kurs skal kunne instruere i de aktuelle våpens oppbygging og funksjon, samt kunne fastslå og utbedre mindre feil ved våpen. Kurset gir også opplæring i håndladning av rifleammunisjon.

Generalinspektøren for Heimevernet har gitt DFS anledning til å delta med et antall skytterlagsmedlemmer som ikke er registrert i HV. Vilkåret for slik deltakelse er at den skjer uten utgift for HV.

Kursdeltakeren får dekket utgiftene til reise etter statens bestemmelser og de får fritt opphold under kurset. Elevene får kurspenger etter gjeldende satser. HV-personell betales av HV-distriktene, de øvrige av DFS.

Påmelding og uttak 

Skytterlagene og HV-distriktene skal samarbeide om uttak av elever. En ber om at følgende retningslinjer blir fulgt:

1.  Elevene skal ha gjennomgått Skyteinstruktørkurs I tidligere.

2.  At elevene har vært aktive klasseskyttere og skyteinstruktører i skytterlag/HV de siste 2 år.

3.  Vi ber om at samlagene og HV-distriktene gir anbefaling på elever som har vist
     interesse for instruksjons- og lederarbeid i skytterlag og HV.

Endelig uttak av elevene foretas av HVSKS og DFS i samarbeid.

Påmelding må være undertegnede i hende innen 7.oktober 2005, med følgende opplysninger på aktuelle deltakere:
            Grad, Fødselsdato, Navn, Adresse, Postadresse, Skytterlag/Område, Skyttersamlag/Distrikt og Dagtelefon/Mobil.
Påmeldte vil ble vurdert etter de aktuelle krav før endelig påmelding.
 
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål!!
 
 
 
Mvh.
Utdanningskontakten i Vestfold
Irene Knudsen
Foynlandsveien 29B
3132 Husøysund
 
Mob: 95 08 46 19