Samlagskonkurranser i Viken 1 kretsen

Vinnerlag fra 1939                                                                                          Topp

Den eldste konkurranse på samlagsplan som vi kjenner til, startet i 1909 mellom Bratsberg(Grenland), Drammen og Vestfold.. Arrangør var Sandefjord skytterlag. Året etter kom også Hallingdal og Telefylket med. Det varierte litt med deltakelsen, i 1913 var bare Grenland og Vestfold med.

Ingen konkurranse i 1918 og 1919, men i 1920 ble det holdt en konkurranse i Lunde i Telemark mellom Drammen, Numedal, Telefylket austre og Grenland.

I 1924 kom Vestfold med igjen og dette gikk sin gang frem til 1930.

Det ble da startet en konkurranse i Numedal med tre samlag, Numedal, Drammen og Vestfold. En pokal til beste samlag ble vunnet i det tre påfølgende år av Numedal, og dermed var det foreløpig slutt igjen.

En konkurranse mellom Drammen og Numedal ble holdt i årene 1934-36. Her tok igjen Numedal alle tre napp, og det var det! 

I 1939 startet det som er blitt å hete ”6-kanten” med følgende samlag: Drammen, Numedal, Vestfold, Ringerike, Telemark Aust og Grenland.

Krigen gjorde at det ikke ble noen fortsettelse før i 1946. Telefylket Aust stilte ikke lag fra 1947 til 49 og trakk seg helt i 1956. I 1957 kom Hallingdal med, og de seks samlag har konkurrert hvert år etter den tid, bortsett fra at Ringerike ikke møtte i 2002.

Av sju deltakere på laget talte bare fem inntil reglene ble endret i 1982. Etter den tid teller alle med i sluttsummen.

Mange vandrepokaler er satt opp og vunnet i løpet av disse årene, den siste kom i år 2000, og i 2003 har Numedal og Vestfold 2 aksjer hver.

Konkurransen synes fortsatt å være populær med spesielle medaljer til de tre beste samlagslag, samt en gylt m/stjerne til stevnevinner. Oversikt over resultater fra hele perioden finnes annet sted på nettsiden.

6-kant. Vinnende samlag og indiviuelle vinnere fra 1939.   Tilbake
År Vinner Poeng Beste skytter Poeng Rek. *  Ggr
1939. Numedal 1294. Chr. Heia, Kongsvinger 274    
1946. Numedal 1273. Hans M. Hagen, Asker 265   1
1947. Drammen 1279. Hans M. Hagen, Asker 267   2
1948. Grenland 1293. Kristian Haugen, Ringerike 267    
1949. Vestfold 1291. Eivind Lystad, Vestfold 266    
1950. Vestfold 1307* H. Kongsjorden, Numedal 272    
1951. Numedal 1303. Arne Nohre, Ringerike 267    
1952. Numedal 1347* Bjarne Sjulsen, Numedal 277 *  
1953. Vestfold 1341. Einar Gjelstad, Vestfold 275   1
1954. Grenland 1312. Helge Flesaker, Numedal 274   1
1955. Numedal 1325. Håkon Hanlo, Grenland 280 *  
1956. Numedal 1316. Helge Flesaker, Numedal 273   2
1957. Vestfold 1341. Håkon Skjelland, Vestfold 277    
1988. Vestfold 1360* Axel Th.Marthinsen, Vestfold 280    
1959. Numedal 1326. Oddv. Teigen, Numedal 278    
1960. Vestfold 1338. Einar Gjelstad, Vestfold 271   2
1961. Numedal 1368* Helge Flesaker, Numedal 280   3
1962. Numedal 1358. Knut Skjelland, Vestfold 279   1
1963. Vestfold 1380* Dag Storhaug, Grenland 284 *                  2 2
1964. Numedal 1369. Dag Storhaug, Grenland 282   2
1965. Vestfold 1397* Knut Skjelland, Vestfold 288 *                  2 2
1966. Vestfold 1364. Th. Brekke, Vestfold 283    
1967. Hallingdal 1384. Arne Strendo, Hallingdal 287   1
1968. Vestfold 1371. Oddgard Flatin, Numedal 283   1
1969. Vestfold 1378. Knut Skjelland, Vestfold 284   3
1970. Hallingdal 1383. Edv. Henrud, Hallingdal 284    
1971. Vestfold 1414* Knut Skjelland, Vestfold 290 *                  4 4
1972. Ringerike 1402. Knut Skjelland, Vestfold 289   5
1973. Numedal 1407. Kjell Hovda, Numedal 286    
1974. Vestfold 1404. Arne Strendo, Hallingdal 287   2
1975. Numedal 1385. Knut Bryme, Vestfold 286    
1976. Numedal 1411. Ragnar Skjelland, Numedal 287    
1977. Vestfold 1419* Knut Trulsrud, Drammen 289    
1978. Vestfold 1368. Knut Skjelland, Vestfold 283   6
1979. Numedal 1414. Harald Tveiten, Numedal 290   1
1980. Numedal 1410. Kjell Ola Golberg, Hallingdal 288    
1981. Numedal 1420* Harald Tveiten, Numedal 289 *                  2 2
1982. Numedal 1975* Tor Nystuen, Vestfold 291 *  
1983. Numedal 1970. Trond Kjøll, Ringerike 289   1
1984. Numedal 1970. Kristi Haug, Drammen 292 *  
1985. Vestfold 1980* Trond Kjøll, Ringerike 290   2
1986. Hallingdal 1976. Arne Strendo, Hallingdal 291   3
1987. Vestfold 2001* Ola Tore Dokken, Hallingdal 294 *                  1 1
1988. Vestfold 2001. Bjørn Solberg, Vestfold 293    
1989. Numedal 1991. Trond Kjøll, Ringerike 295 *                  3 3
1990. Hallingdal 2003* Ola Tore Dokken, Hallingdal 293   2
1991. Vestfold 2004* Trond Bergan, Numdal 294    
1992. Hallingdal 2032* Oddgard Flatin, Numedal 297 *                  2 2
1993. Numedal 2023. Tom Bekkemoen, Ringerike 293    
1994. Grenland 2020. Per Gunnar Bund, Grenland 294    
1995. Hallingdal 2011. Geir Ove Tufte, Grenland 295    
1996. Numedal 2033* Vidar Auve, Hallingdal 296    
1997. Numedal 2017. Geri Kongsjorden, Numedal 294    
1998. Drammen 2061 (100M) Sveinung Halbjørhus, Hallingdal 298    
1999. Hallingdal 2059* Trond Meaas, Hallingdal 296    
2000. Numedal 2014. Hans Kr. Wear, Vestfold 296   1
2001. Vestfold 2023. Hans Kr. Wear, Vestfold 295   2
2002. Numedal 2041. Marianne Aarskog, Numedal 295    
2003. Vestfold 2032. Ragnar Flaatnes, Vestfold 295   1
2004. Numedal 2023. Hans Kr.      Wear, Vestfold 294   3
2005. Numedal 2058. Kristina Vestveit, Drammen 298 * 4
2006 Drammen 2053 Ragnar Flaatnes, Vestfold

298

  2
2007 Numedal 1992 Knut Einar Bråthen, Numedal

291

   
2008 Numedal 2045 Ragnar Flaatnes, Vestfold 298   3
2009 Numedal 2051 Roger S. Nilsen, Drammen 299 *  
2010 Numedal 2030 Arild Brodal, Hallingdal 296
2011 Numedal 2052 Inge Hvitås, Telemark 297
2012 Numedal 2043 Morgan Lindheim, Telemark 298  
2013 Numedal 2019 Kim Andre Lund, Numedal 297    
2014 Vestfold 2041 Gunnar Halbjørhus, Hallingdal 297