Resultater fra Sekskantfinalen 18.sept. 2004. 
arr. Porsgrunds skytterlag                                                                           Kilde: Grenlandsnett
Nr.1 Numedal: 2023   Gylte medaljer  

v/

Geir Kongsjorden

293

Rune Fekjan

289

 

Trond Bergan

292

Thomas Zetterqvist

287
 

Liv Å. Kongsjorden

283

Knut Bråthen

290

 

Roar Kongsjorden

289

   
         

Nr.2

Vestfold: 2021

 

Sølv medaljer  

v/

Dagfinn Johnsen

283

Tommy Gjølberg

288

 

Glenn Pettersen

289

Tor Nystuen

293

 

Harald Enger

285

Ragnar Flaatnes

289

 

Hans Kr. Wear

294

   
         

Nr.3

Hallingdal: 1984

 

Bronse medaljer  

v/

Lars Håheim

277

Terje Svarteberg

280

 

Ann Kr. H. Knudsen

288

Marit H. Vindegg

288
 

Vidar Auve

283

Knut O. Skrindo

280

 

Gunnar Hallbjørnshus

288

   
         

Nr.4

Drammen: 1977

 

     

v/

Ingar Sørum

276

Hans Martin Tysland

275

 
 

Anders H. Dahlmann

280

Bjørn Enerud

281

 
 

Kjell Kristian Rike

285

Kristina Vestveit

293

 
 

Gjermund Sørum

287

     
           

Nr.5

Grenland: 1976

 

     

v/

Linn Therkelsen

249

Geir Lindheim

286

 
 

Per Kristian Aas

285

Kai Tore Austad

290

 
 

Geir Ove Tufte

286

Nils Medås

288

 
 

Hanne Skarpodde

292

     
           

Nr.6

Ringerike: 1970

 

     

v/

Engebret Mjøseng

281

Erling Grøterud

275

 
 

Lise Grønhovd

290

Terje Grøterud

284

 
 

Bente Grøterud

285

Kristoffer Vad

264

 
 

Per T. Sønsterud

291

     

Individuelle resultater:

1

Hans Kristian Vear Vestfold 100 99 95

294

2

Kristina Vestveit Drammen 99 97 97

293

3

Tor Nystuen Vestfold 100 98 95

293

4

Geir Kongsjorden Numedal 99 100 94

293

5

Hanne Skarpodde Grenland 99 99 94

292

6

Trond Bergan Numedal 100 98 94

292

7

Per Terje Sønsterud Ringerike 99 96 96

291

8

Lise Grønhovd Ringerike 100 95 95

290

9

Kai Tore Austad Grenland 99 98 93

290

10

Knut Bråthen Numedal 100 97 93

290

11

Glenn Pettersen Vestfold 99 96 94

289

12

Ragnar Flaatnes Vestfold 98 99 92

289

13

Rune Fekjan Numedal 99 98 92

289

13

Roar Kongsjorden Numedal 99 98 92

289

15

Gunnar Hallbjørnshus Hallingdal 97 96 95

288

16

Nils Medås Grenland 98 97 93

288

17

Tommy Gjølberg Vestfold 99 98 91

288

18

Marit Hefte Vindegg Hallingdal 100 97 91

288

19

Ann Kristin Hoff Knudsen Hallingdal 100 98 90

288

20

Thomas Zetterqvist Numedal 99 96 92

287

20

Gjermund Sørum Drammen 99 96 92

287

22

Geir Ove Tufte Grenland 98 96 92

286

22

Geir Lindheim Grenland 100 98 88

286

24

Bente Grøterud Ringerike 97 96 92

285

25

Kjell Kristian Rike Drammen 98 98 89

285

26

Harald Enger Vestfold 100 96 89

285

27

Per Kr. Aas Grenland 100 99 86

285

28

Terje Grøterud Ringerike 98 100 86

284

29

Dagfinn Johnsen Vestfold 97 95 91

283

30

Vidar Auve Hallingdal 98 94 91

283

31

Liv Åsne Kongsjorden Numedal 100 93 90

283

32

Bjørn Enerud Drammen 96 93 92

281

33

Engebret Mjøseng Ringerike 99 97 85

281

34

Anders Hoven Dahlmann Drammen 99 90 91

280

35

Terje Svarteberg Hallingdal 95 98 87

280

36

Knut Olav Skrindo Hallingdal 100 95 85

280

37

Lars Håheim Hallingdal 99 94 84

277

38

Ingar Sørum Drammen 99 91 86

276

39

Hans Martin Tysland Drammen 98 88 89

275

40

Erling Grøterud Ringerike 97 91 87

275

41

Kristoffer Vad Ringerike 97 93 74

264

42

Linn Therkelsen Grenland 97 93 59

249