ØSTLANDSMESTERSKAPET

                          VINNERE AV INDIVIDUELLE MEDALJER

 

1982 Gylt   Oddvar Staxrud Opland 38
  Sølv   Bjørn Lindkjølen Solør 37
  Bronse   Steinar Lunde Akershus 37
           
1983 Gylt   Finn Amundsen Oslo 39
  Sølv   Trond Kjøll Ringerike 36
  Bronse   Robert Larsen Østfold 36
           
1984 Gylt   Otto Bryhn Drammen 38
  Sølv   Dag Kihle Oslo 38
  Bronse   Stein Heggen Oslo 37
           
1985 Gylt   Oddvar Staxrud Opland 39
  Sølv   Svein Olav Olsen Opland 39
  Bronse   Morten Narverud Numedal 39
           
1986 Gylt   Svein Strandbråten Ringerike 33
  Sølv   Kurt Arne Berglund Follo 33
  Bronse   Oddvar Staxrud Opland 31
           
1987 Gylt   Per Stubberud Follo 41
  Sølv   Robert Larsen Østfold 39
  Bronse   Stein Erik Bredvoll Solør 39
           
1988 Gylt   Otto Bryhn Drammen 36
  Sølv   Kurt Arne Berglund Follo 36
  Bronse   Oddvar Staxrud Opland 36
           
1989 Gylt   Jens Pettersen Oslo 38
  Sølv   Tor Nystuen Vestfold 37
  Bronse   Truls Hagen Ringerike 36
           
1990 Gylt   Bjørn Trudvang Akershus 40
  Sølv   Stein Heggen Oslo 39
  Bronse   Engebret Mjøseng Ringerike 39
           
1991 Gylt   Robert Larsen Østfold 39
  Sølv   Kurt Arne Berglund Follo 37
  Bronse   Lise Grønhovd Ringerike 35
           
1992 Gylt   Kristi Haug Drammen 41
  Sølv   Truls Hagen Ringerike 40
  Bronse   Ola Tore Dokken Hallingdal 40
           
           
1993 Gylt   Terje Grøterud Ringerike 40
  Sølv   Robert Larsen Østfold 38
  Bronse   Bjørn Olav Frank Nord-Østerdal 38
           
1994 Gylt   Per Erik Oldertrøen Nord-Østerdal 39
  Sølv   Kurt Arne Berglund Follo 39
  Bronse   Arne Fossmo Gudbrandsdal 39
           
1995 Gylt   Bjørn Trudvang Akershus 40
  Sølv   John Morten Mortensen   38
  Bronse   Harald Tandberg Ringerike 38
           
1996 Gylt   Stein Heggen Oslo 42
  Sølv   Robert Larsen Østfold 42
  Bronse   Bjørn Trudvang Akershus 41
           
1997 Gylt   Trond Kjøll Ringerike 41
  Sølv   Sten M. Stang Østfold 41
  Bronse   Knut A. Hansen Østfold 40
           
1998 Gylt   Marianne Helseth Hedmark 42
  Sølv   Magne Wollheim Jr. Opland 42
  Bronse   Roger Ottosen Opland 41
           
1999 Gylt   Geir Svelstad Gudbrandsdal 39
  Sølv   Trond Kjøll Ringerike 39
  Bronse   Steinar Rudseter Akershus 39
           
2000 Gylt   Steinar Rudseter Akershus 39
  Sølv   Sverre Frøshaug Østerdal 38
  Bronse   Knut Ove Kjelsås Østfold 38
           
2001 Gylt   Otto Bryhn Drammen 37
  Sølv   Bjørn Egil Hansen Vestfold 36
  Bronse   Tore Skryten Akershus 35
           
2002 Gylt   Vidar Fossmo Hedmark 40
  Sølv   Erland Nordby Hedmark 40
  Bronse   Knut Bråten Numedal 39
           
2003 Gylt   Dag Lien Hedmark 42
  Sølv   Odd Ivar Lang-Ree Østerdal 42
  Bronse   Roger Ottosen Gudbrandsdal 41
           
2004 Gylt   Tore Skryten Akershus 40
  Sølv   Ingvar Brohaug Nord-Østerdal 39
  Bronse   Gjermund Sørum Drammen 39
           
2005 Gylt   Knut Einar Bråten Numedal 38
  Sølv   Terje Grøterud Ringerike 38
  Bronse   Lars Bugge Follo 38
           
2006 Gylt   Knut Einar Bråten Numedal 40
  Sølv   Pål Øyvind Ørmen Østfold 39
  Bronse   Sigbjørn Lunner Akershus 39
           
2007 Gylt   Hans Kr. Wear Vestfold 39
  Sølv   Sigbjørn Lunner Akershus 38
  Bronse   Marianne Helseth Hedemark 37
           
2008 Gylt   Odd Ivar Lang-Ree Østerdal 42/22
  Sølv   Per Erik Oldetrøen Nord-Østerdal 41/20
  Bronse   Ivar Rinde Oslo 41/13
           
2009 Gylt   Bente Grøterud Ringerike 36/16
  Sølv   Bjørn Trudvang Akershus 36/11
  Bronse   Knut Sigurd Totland Hallingdal 35/12
           
2010 Gylt   Roger Ottosen Oppland 41/11
  Sølv   Ann Kristin Årskog Vikhagen Vestfold 40/20
  Bronse   Per Erik Oldetrøen Nord-Østerdal 40/17