POKALER I
VESTFOLD SKYTTERSAMLAG
2011

Revidert mars 2015

FELTSKYTING

1. 30-SKUDDSPOKALEN 1999
Pokalen er satt opp av Vestfold skyttersamlag 2006, til beste skytter ved samlagets vinterstevne i hovedskytingen på grovfelt. Ved poenglikhet er det forutsatt at det er mulig å skille de jevnbyrdige ved først å telle innertreff. Ved fortsatt likhet skal de forskjellige holds vanskelighetsgrad være avgjørende. Vanligvis først for hold 5, så 4 osv. Pokalen må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eiendom.

2. TORE WEAR’S MINNEPOKAL FELT 1997
Pokalen er satt opp av Aslaug Wear til erstatning for J. A og Bj. Hoff’s Minnepokal av 1974/1985.

Program:          30 skudd terreng + 12 skudd mesterskapsomgang og stangskyting (1. gang – på ”småen”). Ved poenglikhet går den foran som står best på 30 skudden – medregnet innertreff om det brukes. Pokalen må vinnes 3 ganger.
Korrigert etter brev fra giver: Pokalen må vinnes 5 – fem - ganger for å bli eiendom.

3. STUPER’N
Pokalen er satt opp 2005 av Jarle Nystuen, Nøtterø. Pokalen skal gå i minimum 10 år. Vinnes av den som har flest napp. Hvis ingen har 3 napp etter 10 år, skytes det videre til en skytter oppnår 3 napp. Hvis flere skyttere har 3-4 eller 5 napp etter 10 år, skal det være omskyting mellom disse. Omskytingen kan foregå enten på samlagets vinterstevne eller Viken 1 stevnet.
STUPER'N 
Satt opp av samlaget 2014 samme regler som tidligere.

4. FELT – 90
Ny pokal 2006. Pokalen er satt opp av Vestfold skyttersamlag som en vandrepokal på samlagets vinterstevne til beste 3 – tre – manns – lag på hovedskytingen, 30 skudd grovfelt. Hvert lag kan melde inn 5 mann på laget i klassene 1 – 5 samt V-55 på forhånd, hvorav de 3 beste teller. Ved poenglikhet summeres også innertreff som da blir avgjørende.
Må vinnes 5 – fem - ganger for å bli eiendom.

Ny pokal i lagskyting grovfelt satt opp av samlaget i 2012 med samme statuttene.

5. R/J FELT LAGPOKAL
Pokalen er oppsatt i 2001 av Vestfold skyttersamlag og vinnes av det skytterlag som har de tre beste ungdomsskyttere med på samlagets vinterfeltstevne uansett klasse (R/ER/J) uten forhåndspåmelding. Pokalen må vinnes 3 – tre - ganger for å bli eiendom.

6. MESTERSKAPSPOKAL FELT 42 SKUDD
Pokalen er satt opp 2005 av Olaf Røssland, Tønsberg. Pokalen skal gå på mesterskap for grovfelt på samlagets vinterfeltstevne. Pokalen må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eier

FELTMESTER'N
Satt opp av samlaget 2013. Samme regler over.

BANESKYTING

7. TØNSBERG BLADS MESTERSKAPSPOKAL AV 1998
Pokalen er satt opp 1998 og vinnes som mesterskaps-vandrepokal av ”Vestfoldmesteren”. Den følger mesterskapsmedaljen og erstatter mesterskapspokalene av 1957 – 1966 og 1972 og skal ha de samme statutter. Den må vinnes 3 ganger for å bli eiendom.
Korrigert i skriv fra Tønsbergs Blad til: Må vinnes 5 – fem - ganger for å bli eiendom.

MESTERSKAPSPOKAL BANE  satt opp av samlaget 2012  (samme stautter som pokal nr 7)

 8. ”HORTENSKANNA” 1971
Per Lier, Horten satte i 1971 opp en vandrepremie som skal gå på samlagets sommerstevne. Den tilfaller nr. 2 i mesterskapet.
Kanna må vinnes 5 – fem - ganger for å bli eiendom. Ved poenglikhet skal det skytes om ett skudd i hver stilling, liggende, stående, kne inntil det er 3 poengs differanse. Anvisning for hvert skudd.

 9. SENIOR POKALEN
Satt opp av Vestfold skyttersamlag i 2004.
Til beste mesterskapsskytter over 55 år (klasse 2-5 og V55) – Må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eiendom.

 10. KRISTOFFER SKJELLANDS MINNEPOKAL  2008  (10 skudd bane)
Må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eiendom.

GRUNNLAGSPOKAL AV 1999 satt opp av samlaget erstattes av  pokal nr 10.

(KRISTOFFER SKJELLANDS VANDREPOKAL III 1983)
Pokalen er satt opp i 10-skudden (grunnlaget) ved samlagets sommerstevne, den skal skytes om en gang årlig og må vinnes 3 – tre - ganger for å bli eiendom. Hvis flere har lik poengsum skal det etter forrige pokals statutter (e. giverønske) skytes om for å få aksje i pokalen.

11. Kl 5 POKALEN (KLASSEPOKALEN)
Pokalen er satt opp av Vestfold skyttersamlag på 15-skudden på samlagets sommerstevne i klasse 2-5 etter avsluting av Thorshammerpokalene i år 1999.
Ved poenglikhet skal det være omskyting. Pokalen må vinnes 5 – fem - ganger før den kan bli eiendom.

15 SKUDDSPOKAL   satt opp av samlaget i 2012 (samme stautter som pokal Nr 11)

 12. LAGPOKAL 1999
Pokalen er satt opp av Vestfold skyttersamlag. Pokalen går til beste tremannslag i kl 2-5 ved lagskytingen på samlagets sommerstevne. Står to eller flere lag likt, skal det skytes om. Pokalen må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eiendom.

LAGPOKAL 200m   2014    (satt opp av samlaget samme statutter som Nr 12)

 13. LAGPOKAL 1992 PÅ 100M BANE
Pokalen er gitt av Vestfold skyttersamlag til beste lag med 3 ungdomsskyttere på 100m i spesiell lagskyting under samlagets sommerstevne. Laget kan settes opp uansett klasse, men skyteprogrammet skal for alle tre være det som gjelder for de respektive klasser, skyteprogram i henhold til skyteboka. Pokalen må vinnes 4 – fire – ganger for å bli eiendom.

 14. LAGPOKAL VETERAN
Pokalen er gitt av Vestfold skyttersamlag til beste lag med 3 skyttere i veteranklassene V-55, V-65 og V73 på samlagets sommerstevne. Skytingen foregår for tiden på 100m. Ingen begrensning i klasser, men den enkelte skytter må skyte sin klasses 10-skuddsprogram. Pokalen må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eiendom.

 15. AVISCUP POKALEN
Pokalen er satt opp i 1995 av Tønsberg blad til beste skytter i kl. 5 i Aviscup finalen. Må vinnes 5 – fem – ganger for å bi eiendom.

 16. POKAL VESTFOLD-CUP
Pokalen er satt opp som vandrepokal for det vinnende tremannslag i finalen. Pokalen må vinnes 5 – fem – ganger for å bli eiendom.

 17. ARNE HOV'S VETERANPOKAL
Pokalen må vinnes 4 ganger før vedkommende får den til odel og eie. Hele programmet skytes liggende slik at det blir likt for alle. Istedenfor innertiere benyttes desimaler.
Konkurransen skal foregå en gang i året på utebane.
Skyteprogram:
Det skytes fritt antall prøveskudd på 3 min.
5 skudd på 2 min.
(eventuelt prøveskudd i gjen.)
Deretter 2 10 skuddserier på 4 min. hver.
Ved poenglikhet blir det omskyting med 10 skudd på 2 min. med nye prøveskudd på 3 min. først.

Pokaler satt opp av Vestfold skyttersamlag etter januar 04, må vinnes 5 ganger for å bli eiendom, hvis ikke annet er anført i statuttene.

 Vestfold / Drammen   Ungdom.

Det settes opp en pokal som må vinnes 10 ganger og bekostes  50/50 av de to samlags ungdomsutvalg.


Vestfold Telemark  Lagkonkurranse Senior - Veteran og Ungdom.

Premiering senior:
Vandrepokal til vinnende samlag. Vinnes til odel og eie av det samlag som første får 5 aksjer.
I gylt, 1sølv og 1 bronse medaljer for beste enkelt prestasjon sammenlagt.
Det deles også ut gavepremie til beste skytter i hver stilling.
Pris pr. stillingspremie i år 2008 ca. kr 250.00

Premiering veteran og ungdom:
Vandrepokaler til vinnende samlag. Vinnes til odel og eie av det samlag som første får
5 aksjer.
I gylt, 1sølv og 1 bronse medaljer for beste enkelt prestasjon sammenlagt.
Premie til alle deltakerne i ungdomsklassene.
Utgifter til premier deles likt mellom samlagene. Pris pr. premie i år 2008 ca. kr 100,-
Gravering på medaljer:
V-T Senior + årstall, V-T Veteran + årstall og V-T ungdom + årstall.

Diverse.
Program endres ikke i pokalperiode. Endringer skjer først ved oppsett av ny pokal
Medaljer bestilles for Vestfold hos TH. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg
Telefon 33 34 48 00 eller for Telemark Gullsmeden på St Hanshaugen AS, Ullevålsv. 35, 0171 Oslo kontaktperson: Tom Horvei - tlf. 22 37 13 90
Arrangørsamlaget sørger også for innkjøp av bestemannspremier i hver stilling og ungdomspremier.
Utgifter til ny pokal, årlig gravering, bestemannspremier og ungdomspremier deles årlig likt mellom samlagene. Pris pr. pokal i 2008 ca Kr 3000,- inkl gravering
Det kjøpes inn ny pokal når en vinnes til odel og eie.

Jury: En person fra hvert samlag melder arrangøren sin rolle ved ankomst