VESTFOLD_ NUMEDAL 100m 2006

1

Kim Andre Lund

Jondalen

(J)

349

2

Ola Narverud

Jondalen

(ER)

349

2

Stian Geitle

Kongsberg

(ER)

349

4

Marius Austad

Andebu

(ER)

349

5

Daniel Davidsen

Andebu

(J)

347

6

August Bendiksen

Sem

(J)

346

7

Håvard Sand

Eker

(ER)

345

8

Mikael Søyland

Sem

(ER)

343

9

Morten Weber Bergesen

Jondalen

(J)

341

10

Siri Mathisen

Jondalen

(J)

341

11

Henrik Engen

Sem

(ER)

341

12

Lars Gunnar Langaas

Sem

(J)

340

13

Guro S Uglem

Jondalen

(J)

339

14

Fredrik Orerød

Andebu

(J)

339

15

Katrine Lund

Jondalen

(R)

339

16

Kristoffer Skjelland

Andebu

(ER)

337

17

Robin Gustavsen

Nøtterø

(R)

336

18

Oda Garaas

Flesberg

(ER)

336

19

Tomas Lande

Kongsberg

(R)

328

20

Øystein Rokke

Sem

(ER)

328

25 SKUDD 100m

Lag:1

Skive:1

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Ola Narverud

Jondalen

ER

 

Serie 1

X****

50

15 Skudd

149

Serie 2

*X9X*

49

25 Skudd

249

Serie 3

X****

50

 

 

10 Skudd

X***XX****

100

 

 

 

Lag:1

Skive:2

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Robin Gustavsen

Nøtterø

R

 

Serie 1

X9999

46

15 Skudd

143

Serie 2

*X9XX

49

25 Skudd

242

Serie 3

9*X9X

48

 

 

10 Skudd

***X*9X*XX

 99

 

 

 

Lag:1

Skive:3

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Morten Weber Bergesen

Jondalen

J

 

Serie 1

X*9X9

48

15 Skudd

145

Serie 2

8****

48

25 Skudd

242

Serie 3

9XXXX

49

 

 

10 Skudd

999**XXXX*

 97

 

 

 

Lag:1

Skive:4

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Henrik Engen

Sem

ER

 

Serie 1

X**X*

50

15 Skudd

147

Serie 2

9*X9*

48

25 Skudd

246

Serie 3

*XX*9

49

 

 

10 Skudd

**X**XXX9X

 99

 

 

 

Lag:1

Skive:5

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Kim Andre Lund

Jondalen

J

 

Serie 1

X****

50

15 Skudd

150

Serie 2

***X*

50

25 Skudd

249

Serie 3

*****

50

 

 

10 Skudd

X**X*X**9*

 99

 

 

 

Lag:1

Skive:6

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Øystein Rokke

Sem

ER

F

Serie 1

9*99X

47

15 Skudd

140

Serie 2

*9X9X

48

25 Skudd

232

Serie 3

9989X

45

 

 

10 Skudd

9**X*89989

 92

 

 

 

Lag:1

Skive:7

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Siri Mathisen

Jondalen

J

 

Serie 1

**XX*

50

15 Skudd

144

Serie 2

89X9X

46

25 Skudd

242

Serie 3

XX9X9

48

 

 

10 Skudd

X9*9XX*X*X

 98

 

 

 

Lag:1

Skive:8

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Daniel Davidsen

Andebu

J

 

Serie 1

*****

50

15 Skudd

149

Serie 2

X9X*X

49

25 Skudd

247

Serie 3

*XX**

50

 

 

10 Skudd

X9**X9XX*X

 98

 

 

 

Lag:1

Skive:9

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Katrine Lund

Jondalen

R

 

Serie 1

*XXXX

50

15 Skudd

149

Serie 2

X*XX*

50

25 Skudd

244

Serie 3

9X**X

49

 

 

10 Skudd

9*XX9**999

 95

 

 

 

Lag:1

Skive:10

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Fredrik Orerød

Andebu

J

 

Serie 1

*X**9

49

15 Skudd

147

Serie 2

*9X9*

48

25 Skudd

240

Serie 3

XX*XX

50

 

 

10 Skudd

X9**99899X

 93

 

 

 


OMGANG 100m

Lag:1

Skive:1

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Oda Garaas

Flesberg

ER

 

Omgang

9999*99*9*

 93

Hovedskyting

243

 

 

 

Mesterskap

336

 

Lag:1

Skive:2

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Robin Gustavsen

Nøtterø

R

 

Omgang

****X899X8

 94

Hovedskyting

242

 

 

 

Mesterskap

336

 

Lag:1

Skive:3

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Morten Weber Bergesen

Jondalen

J

 

Omgang

*XX*X9****

 99

Hovedskyting

242

 

 

 

Mesterskap

341

 

Lag:1

Skive:4

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Lars Gunnar Langaas

Sem

J

 

Omgang

****XX**99

 98

Hovedskyting

242

 

 

 

Mesterskap

340

 

Lag:1

Skive:5

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Siri Mathisen

Jondalen

J

 

Omgang

X*X**XX9*X

 99

Hovedskyting

242

 

 

 

Mesterskap

341

 

Lag:1

Skive:6

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Fredrik Orerød

Andebu

J

 

Omgang

XX9X****XX

 99

Hovedskyting

240

 

 

 

Mesterskap

339

 

Lag:1

Skive:7

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Guro S Uglem

Jondalen

J

 

Omgang

X****X*9X*

 99

Hovedskyting

240

 

 

 

Mesterskap

339

 

Lag:1

Skive:8

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Kristoffer Skjelland

Andebu

ER

 

Omgang

*9X*9XX*X*

 98

Hovedskyting

239

 

 

 

Mesterskap

337

 

Lag:1

Skive:9

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Tomas Lande

Kongsberg

R

 

Omgang

*98X9X999X

 93

Hovedskyting

235

 

 

 

Mesterskap

328

 

Lag:1

Skive:10

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Øystein Rokke

Sem

ER

 

Omgang

XX9X*9XX99

 96

Hovedskyting

232

 

 

 

Mesterskap

328

  
           

Lag:2

Skive:1

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Ola Narverud

Jondalen

ER

 

Omgang

X*X****X*X

100

Hovedskyting

249

 

 

 

Mesterskap

349

 

Lag:2

Skive:2

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Marius Austad

Andebu

ER

 

Omgang

X***XXX*XX

100

Hovedskyting

249

 

 

 

Mesterskap

349

 

Lag:2

Skive:3

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Kim Andre Lund

Jondalen

J

 

Omgang

****X****X

100

Hovedskyting

249

 

 

 

Mesterskap

349

 

Lag:2

Skive:4

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Daniel Davidsen

Andebu

J

 

Omgang

*X***XXX**

100

Hovedskyting

247

 

 

 

Mesterskap

347

 

Lag:2

Skive:5

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Stian Geitle

Kongsberg

ER

 

Omgang

X*XXX***XX

100

Hovedskyting

249

 

 

 

Mesterskap

349

 

Lag:2

Skive:6

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Henrik Engen

Sem

ER

 

Omgang

*9999X**X9

 95

Hovedskyting

246

 

 

 

Mesterskap

341

 

Lag:2

Skive:7

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Håvard Sand

Eker

ER

 

Omgang

XX*X9*X8X*

 97

Hovedskyting

248

 

 

 

Mesterskap

345

 

Lag:2

Skive:8

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

August Bendiksen

Sem

J

 

Omgang

***X**X***

100

Hovedskyting

246

 

 

 

Mesterskap

346

 

Lag:2

Skive:9

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Katrine Lund

Jondalen

R

 

Omgang

X9*99*X9*9

 95

Hovedskyting

244

 

 

 

Mesterskap

339

 

Lag:2

Skive:10

Vestfold - Numedal 25.05.2006

Arrangør:Nøtterø SKL

Mikael Søyland

Sem

ER

 

Omgang

XX*9***XX*

 99

Hovedskyting

244

 

 

 

Mesterskap

343