DRAMMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
V E S T F O L D 5144 Dif. 1160       D R A M M E N 3984          
SKIVE NAVN   KL. 5 SK. SUM 5 SK. SUM 5 SK. SUM 15 10 SKUDD SUM 25 OMGANG SUM 35   3 BESTE  
1 Markus Heien D R x***9 49 x*x** 50 x9xx* 49 148 *x*xx*xx9* 99 247 x9x89*x99* 94 341   341  
2 Ole Jørgen Kalager V R 9x99* 47 xxx*x 50 9xx*9 48 145 *x**x***** 100 245 *x*xx*xx*x 99 344   344  
3 Mathias Bakkelund D R 9*x** 49 x9**9 48 *9xxx 49 146 x**9x9x9*9 96 242 x9x89*xxx* 96 338   338  
4 Sigrid Aasestad V R 999*9 46 *x*x9 49 x***9 49 144 x*9xx98x*9 95 239 99898x9x99 90 329      
5 Synne Sandbråthen D R 999x* 47 xxx9* 49 xx9*9 48 144 x998*79988 87 231 4,666E+09 57 288      
6 Jeanette H. Duestad V R **9x9 48 xxxx9 49 x*x*9 49 146 8x98889x99 88 234 **x*x*xx** 100 334   334  
7 Sander Andreassen D R 88989 42 99878 41 89896 40 123 9x9**9x999 94 217 9E+09 88 305   305  
8 Karoline H. Aadne V R xxx9* 49 x99x* 48 99*x9 47 144 99x9**x989 93 237 9x*9x9**9* 96 333      
9   D R             0     0     0      
10 Ole Jørgen Næss V R 9*x99 47 x9x9x 48 ***99 48 143 *x**xxx**9 99 242 xx9xx*xxxx 99 341   341  
1 Håvard M. Enerud D ER xxxxx 50 x*xx9 49 xxx** 50 149 9*xxx*99x* 97 246 xx*x***x** 100 346   346  
2 Marius R. Hansen V ER 9x999 46 xx*** 50 xx*x* 50 146 xx*x*xxx** 100 246 x***xx*x*x 100 346      
3 Kenneth Torgersen D ER *9x*x 49 *x*** 50 **x*9 49 148 *xxx***x*x 100 248 x9xx9**x*x 98 346   346  
4 Kjetil Fiske V ER xxx*x 50 *xxxx 50 9x**x 49 149 **x**x**** 100 249 x*x*xxx*9x 99 348   348  
5 Gøril Sandbråthen D ER *9**x 49 ***x* 50 xxx9x 49 148 x9*9xxx*x* 98 246 xxx*98xx99 95 341      
6 Hans Martin Bårnes V ER xx*x* 50 **xxx 50 **xxx 50 150 *xx**x**x* 100 250 999**xx*xx 97 347   347  
7 Rolf Magnus Rinde D ER x***x 50 *9*** 49 *9xx* 49 148 **xxxx*xx* 100 248 xxxxx99*99 96 344   344  
8 Andreas H. Aadne V ER *x*xx 50 **xx* 50 ***x9 49 149 xx*x**xxxx 100 249 *x***x97x* 96 345      
9   D ER             0     0     0      
10 Jørgen B. Eldstad V ER *x**x 50 **x** 50 **x** 50 150 **x*xx*x** 100 250 xx9x**x9** 98 348   348  
1   D J             0     0     0      
2 Inga M.H. Thorsen V J **x** 50 **xx* 50 x*x** 50 150 ****x**x** 100 250 *xxx***9** 99 349   349  
3 Ole Henrik Kolstad D J *xx** 50 7996x 41 x*8** 48 139 89x677999* 84 223 *869x9xx9x 91 314      
4 Line Kamilla Næss V J x*x9x 49 9x*x* 49 xx9x* 49 147 9**x99*x*x 97 244 9**x*x**xx 99 343      
5 Mats Haugen D J 7*9** 46 9*89* 46 9**** 49 141 x9x*x99x9x 96 237 xxxxx*x*x* 100 337   337  
6 Tobias Lilleås V J ***** 50 *x**x 50 x*x** 50 150 x9*x9x**xx 98 248 **x*x*x*x* 100 348   348  
7 Hanne Høie Grøttum D J ***xx 50 *xx99 48 x*x*x 50 148 979***x9x* 94 242 x**x****9* 99 341   341  
8 Ruben Nyegaard V J ****x 50 **xx9 49 ***x9 49 148 xxx*xx**x* 100 248 *xx**xx*xx 100 348   348  
9 Lise M. Rinde D J xxx9x 49 x*99* 48 9*x*x 49 146 xxx*98xx** 97 243 ***xxxxx** 100 343   343  
10 Andreas G. Røsholt V J *x**x 50 x99** 48 *x*x* 50 148 x9x98xx**9 95 243 xx*xx*99*x 98 341      
       
         1 - 5 skudd  2  -  5 skudd 3  -  5 skudd             Grunnlag            Omgang   3 BESTE  
      Dif. 732 Dif. 740 Dif. 737   Dif. 1465   Dif. 1470   Dif. 3107  
      152 580 171 569 158 579   323 1142   356 1114   66 3041  
DE TRE BESTE I HVERT SAMLAG TELLER, VED MINUS LEDER DRAMMEN OG VED PLUSS LEDER VESTFOLD  
 
VESTFOLD SEIER MED 66 POENG