Den Norske Skyttermedalje, Organisasjonsmedaljen  Rev. 2006

Komplett list Alle skyttere. Se ny liste for nåværende aktive skyttere.
     
Aker, Pål, Sem 1981/S 1982/G            
Albrigtsen, Gøran, Nøtterø 1992/St. 1995/St. 1996/St. 1998/St. 1999/K1 2000/K2    
Allum, Terje, Styrvoll 1988/S              
Andersen, Even H., Sem 1989/S              
Andersen, Håkon, Nøtterø 2000/S/K1 2001/K2            
Andersen, Torbjørn, Nøtterø 1985/S              
Aske, Roy, Andebu 1980/S              
Aslaksen, Brynjulf, Holmestr. 1986/S              
Aslaksen, Hans, Nøtterø 1996/St.              
Benjaminsen,Thomas, S&S 2004/S/K1 2005/K2            
Berg, Bjørn Magne, Styrvoll 1983/S 2001/G/K1            
Berg, Cecilie, Tønsberg 1998/S 1999/K1 2000/K2 2001/K3 2002/K4      
Berg, John, Tønsberg 1984/S 2000/K1 2003/K2 2004/K3        
Berg, Marie, Tønsberg 2001/S/K1              
Berg, Per Øyvind, Styrvoll 2001/S/K1              
Berg, Terje, Sem 1980/G 1981/S            
Bergan, Trond, Sem 1979/G 1981/St. 1987/St          
Bjerke, Trond, Våle 1988/S              
Brekke, Jens Kr. Slagen 2000/S/K1              
Brekke, Svein, Slagen 1991/S              
Brudal, Odd, Andebu 1972/S 1981/G 1999/K1 2001/K2        
Bø, Stig, Slagen 1981/G 1982/St. 1983/St. 1985/St.        
Bøe, Håkon, Tønsberg 2000/S/K1 2001/K2 2005/K3          
Bøe, Rolf, Styrvoll 1981/S              
Bårnes, Kjell Arne, Styrvoll 1980/S 1989/G            
Bårnes, Tor Andreas, Styrvoll 1998/S              
Christiansen, Frank, Sand&Sandf 1985/G              
Dahl, Chr. H. Holmestr. 1985/S 1986/G 1987/St.          
Dahl, Hans Erik, Holmestr. 1993/S              
Davidsen, Birger, Slagen 1980/S              
Davidsen, Jørn E, Slagen 1982/S 1988/G 1989/St. 1990/St. 1991/St. 1992/St.    
Døvle, Hans, Sem 1993/G              
Døvle, Knut, Sem 1990/S              
Eide, Dag Rune, Styrvoll 1989/St. 1991/St. 1992/St.          
Eidsten, Kjell P. Sem 1987/S 1988/G 1990/St. 1991/St.        
Eidsten, Solveig, Sem 1991/S              
Ekeberg, Dag, Tønsberg 1997/S              
Engen Emil, Tønsberg 2004/S/K1              
Engen Emil, Sem 2006/S/K2              
Engen Ida, Tønsberg 2004/S/K1              
Enger Harald, Nøtterø 1970/S 1972/G 1981/St. 1984/St. 1985/St. 1988/St. 1990/St. 1991/St.
Enger Harald, Nøtterø 1993/St. 1995/St. 1996/St. 1997/St. 1998/St 1999/St/K1 2001/St/K2 2002/K3
Enger Harald, Nøtterø 2004/K4 2006/St/K5            
Enger, Willy, Nøtterø 1980/St. 1982/St. 1990/St. 1992/St. 1994/St. 1998/St. 1999/K1 2002/K2
Enger, Willy, Nøtterø 2003/K3 2004/K4            
Enger, Øystein, Nøtterø 1983/S 1985/G 1987/St. 1990/St. 1991/St. 1994/St. 1995/St. 1996/St.
Enger, Øystein, Nøtterø 1997/St.              
Eriksen, Åge B. Sandar&Sandef. 1973/S 1974/G 1976/St.          
Evensen, Vilfred, Sand&Sandefj 1983/S 1998/G 2005/K1          
Fevang, Britt Lillian, Slagen 1999/S/K1 2000/K2            
Fevang, Lasse, Sem 1989/S              
Fevang, Sverre, Sem 1964/S 1981/St. 2001/K1          
Flugund, Hans Edvind, Våle 1993/S              
Flugund, Ole Anton, Våle 1965/S 1987/G 1989/St. 1998/St. 1999/K1 2000/K2 2001/K3 2002/K4
Flugund, Ole Anton, Våle 2004/K5              
Flaatnes, Ragnar, Andebu 1986/S 2002/K1            
Flaatnes, Ragnar, Sem 2005/St/K2 2006/S/K3            
Flaatten, Monica, Styrvoll 1999/S/K1 2001/G/K2            
Flaatten, Morten, Nøtterø 1981/G              
Fremstad, Jørn, Sand&Sandefj 1988/G 1989/S 1991/St. 2004/K1 2006/S/K2      
Fulsaas, Fredrik, Holmestr. 1992/S 1995/G 1999/K1 2000/K2        
Gabrielsen, Tom, Holmestr. 1992/S              
Gade, Marianne, Sand&Sandefj 1983/S              
Gade, Vidar, Sand&Sandefj 1983/G              
Gjelstad, Einar, Nøtterø 1981/St.              
Gjølberg, Kai, Andebu 1981/S 1983/G 1986/St 1987/St.        
Gjølberg, Kristian, Nøtterø 1999/S/K1 2000/K2 2001/K3          
Gjølberg, Kristian, Sem 2005/K4              
Gjølberg, Robert, Sem 1986/S 1990/G 2001/K1 2002/K2   2004/K3    
Gjølberg, Tommy, Andebu 1980/G 1981/St. 1983/St. 1985/St. 1986/St. 1987/St. 1988/St. 1989/St.
Gjølberg, Tommy, Andebu 1990/St. 1992/St. 1994/St.          
Gjølberg, Tommy, Nøtterø 1995/St. 1997/St. 1998/St. 1999/St/K1 2000/St/K2 2001/St/K3 2002/K4 2004/St/K5
Gjølberg, Tommy, Sem 2005/K6              
Gjølstad, Tom, Nøtterø 1989/S   1991/St.          
Gregersen, Martin Holmestr. 2002/S              
Grimholt, Brynjar, Styrvoll 1988/S              
Haget, Truls Egil, Nøtterø 1991/G 1995/St.            
Hansen, Bjørn Egil, Nøtterø 1967/S 1969/G 1980/St. 1981/St. 1985/St. 1986/St. 1987/St. 1988/St.
Hansen, Bjørn Egil, Nøtterø 1990/St. 1991/St. 1994/St. 1995/St. 1996/St. 1997/St. 1998/St. 1999/St/K1.
Hansen, Bjørn Egil, Nøtterø 2000/St/K2 2001/St/K3 2006/K4          
Hansen, Glenn, Slagen 1995/S              
Hansen, Håkon Ø., Horten & Borre 1995/S              
Hansen, Morten, Slagen 1998/S   1999/K1 2000/G/K1        
Hansen, Robert, Horten & Borre 1989/S              
Hansen, Trond, Slagen 1987/S              
Hauge, Svenn Olav, Nøtterø 1981/S 1984/G 1993/St. 1994/St. 1995/St. 1996/St. 1998/St. 1999/K1
Haugerud, Øyvind, Andebu 1980/G 1981/St. 2001/K1          
Hautakoski, Harald, Nøtterø 1991/S              
Hautakoski, Robert, Nøtterø 1992/S              
Heftøy, Jens Egil, Sem 1997/S 1999/K1            
Heftøy, Kåre, Sem 1990/S              
Hegna Jahre, Caroline, Sem 2000/S/K1              
Hegna, Rolf, Sem 1991/St. 1995/G 2001/K1 2003/K2        
Hellenes, Anders, Styrvoll 1986/S              
Hellenes, Kjell A. Styrvoll 1980/S              
Henriksen, Morten, Slagen 1988/S              
Herland, Borger, Hedrum 1987/G              
Herland, Ole, Hedrum 1982/S 2006/K1            
Herland, Linda, Hedrum 1993/G 1994/St+S 1995/St. 1996/St. 1999/St/K1      
Hesby, Dag, Sem 1990/G              
Hessnes, Kjell, Sem 1995/S              
Hjerpekjønn, Yngve 2001/S              
Holm Lorents, Våle 1964/S 2000/K1 2004/K2          
Holm, Svenn, Nøtterø 1990/G              
Holm, Terje, Andebu 1986/S              
Holtan Kjell B., Sand&Sandefj 1977/S              
Holtan Steinar, Sand&Sandefj 1999/S/K1 2000/K2 2001/K3 2002/K4 2003/K5 2004/K6 2005/K7 2006/K8
Holtan, Thore, Sand&Sandefj 1985/S              
Holtan, Tore Remi, Styrvoll 1990/S              
Hov, Arne Våle 1986/S              
Husby, Kent Asbjørn, Styrvoll 1989/S 1991/G            
Huseby, Janne, Holmestr. 1992/S              
Huseby, Kent Asbj. Styrvoll 1995/St.              
Hustuft, Aadne, Inger, Styrvoll 1985/S   1989/G 1990/St. 1993/St. 1996/St. 1998/St. 2001/K1
Hvarnes, Åge, Hvarnes 1980/St. 1981/St.            
Hvidtsten, Jan, Sand&Sandefj 1990/S              
Hytten, Olav, Horten 1987/S              
Håkedal, Bjørn, Nøtterø 1981/S 1982/G 1986/St. 1987/St. 1989/St. 2000/K1 2001/K1  
Håkedal, Jon, Nøtterø 1984/S 1986/G            
Håkedal, Nils Petter, Nøtterø 1982/S 1983/G 1986/St. 1987/St.        
Idland, Sven, Sem 1969/G 1990/St. 1994/St. 1999/K1 2001/K2      
Jacobsen, Terje Sand&Sandefj 1985/S 1999/K1 2000/K2 2001/K3 2002/K4 2004/K5 2005/K6  
Jahre, Trond, Tønsberg 1980/S              
Jakobsen, Trond, Horten&Borre 1983/S 1998/G 1999/St/K1 2000/St/K2 2004/K3 2005/K4    
Jakobsen, Trond, Sem 2006/K5              
Jensen, Asbjørn, Holmestrand 1990/S              
Johannessen, Jakob, Sand&Sandefj 2002/S              
Johannessen, Thore, Sand&Sandefj 1988/S 2002/K1            
Johansen, Andreas, Sand&Sandfj 2002/S 2003/K1            
Johansen, Bernt, Sand&Sandefj 1998/S 1999/K1 2001/K2 2004/K3 2005/G/K4      
Johansen, Rune, Horten&Borre 1997/S              
Johnsen, Dagfinn, Nøtterø 1998/St 2002/K1 2006/St/K2          
Johnsen, Magne, Holmestrand 1963/G 1965/S 2000/K1 2001/K2 2002/K3 2005/K4    
Jøland, Simen, Sem 1990/S              
Kaldager, Lars Johan, Holmestr. 1987/S 1990/S ?            
Kapstad, Pål, Hof 1987/S              
Kinander, Svein, Nøtterø 1965/S 1972/G 1980/St. 1981/St. 1999/K1 2000/K2 2001/K3 2004/K4
Kinander, Svein, Nøtterø 2005/K5 2006/K6            
Kinander, Tore, Nøtterø 1984/G 2001/K1 2002/K2          
Kirkerud, Odd, Holmestr 1980/S              
Kjølnes, Knut Asbjørn, Hedrum 1992/S              
Klaussen, Ove, Våle 1999/G/K1 2000/K2 2001/K3          
Knapstad, Hans, Horten 1987/S              
Knudsen, Anita, Nøtterø 1991/S 1992/G 1994/St. 1995/St.        
Knudsen, Irene, Nøtterø 2002/S/K1 2003/K2 2004/G/K3 2005/St/K4 2006/K5      
Knudsen, Tom, Nøtterø 1989/S 1997/G 1999/St/K1 2000/K2 2001/K3 2002/K4 2004/K5 2006/K6
Kristiansen, Jan O. Hedrum 1987/S              
Kristiansen, Knut Ole, Nøtterø 1991/G 1992/S            
Kristiansen, Morten, Slagen 1984/S 1987/G 1989/St. 1990/St.        
Kværne, Arild, Sem 1981/St.              
Langerud, Hans Olav, Holmestr. 1990/S              
Langerud, Jonny, Holmestr. 1988/S              
Langaas, Hans, Nøtterø 1993/S              
Larsen, Gunnar B., Hedrum 1984/S              
Larsen, John O. Sand&Sandefj 1971/St 1972/St 1981/St. 1988/St. 2001/K1 2005/K2    
Larsen, Sigurd, Sem 1979/G 1981/St.            
Levy, Håkon, Hedrum 1998/S 2000/K1 2001/K2          
Levy, Carl Morten, Hedrum 1999/S/K1 2001/K2 2005/K3          
Lund, Magnus, Andebu 2003/S              
Lunde, Trond, Slagen 1987/S              
Løken, Einar G. Holmestr. 1980/St. 1981/St. 1982/St.          
Løken, Knut Ivar, Holmestr. 1979/G 1981/St.            
Laaveg, Øivind, Horten 1980/St.              
Mikkelsen, Øyvind, Hedrum 1993/S              
Moe, Ketil, Andebu 1989/S              
Moland, Knut, Andebu 1980/St. 1981/St. 1982/St. 1985/St. 1986/St.      
Moland, Tom, Andebu 1995/S 2003/K1            
Mulsvor, Knut Ove, Slagen 1999/S/K1              
Mykland, Arne Martin, Våle 1994/S 1999/K1            
Mykland, Sigmund, Våle 1983/S              
Maaren, Sverre, Sand&Sandefj 1984/S              
Nordby, Helge, Holmestr. 1989/S              
Nystuen, Egil, Nøtterø 1971/G 1972/S 1980/St. 1981/St. 1982/St. 1983/St. 1986/St. 1988/St.
Nystuen, Egil, Nøtterø 1990/St. 1995/St. 1996/St. 1999/K1 2001/K2 2006/K3    
Nystuen, Tor, Nøtterø 1980/St. 1981/St. 1982/St. 1983/St. 1984/St. 1985/St. 1986/St. 1987/St.
Nystuen, Tor, Nøtterø 1988/St. 1989/St. 1990/St. 1991/St. 1993/St. 1995/St. 1996/St. 1997/St.
Nystuen, Tor, Nøtterø 1998/St. 1999/St/K1 2006/St/K2          
Næss, Jan Erik, Tønsberg 1985/S              
Pedersen, Dagfinn, Horten&Borre 1984/S 1992/G            
Pedersen, Steinar, Sem 2003/S              
Pehrson, Birger, Andebu 1986/S   2001/K1 2003/K2        
Pettersen, Glenn, Nøtterø 19??/S 2001/K1 2002/K2 2003/G.K3 2004/St/K4 2005/St/K5    
Rossavik, Arne, Nøtterø 1980/St.              
Røkke, Per Ove, Styrvoll 1983/S 1986/G 1988/St. 1989/St.        
Rønning, Sven Åge, Styrvoll 1983/S              
Rønning, Tom Helge, Styrvoll 1981/S              
Røshold, Laila, Styrvoll 1991/S 1993/G            
Røsholt, Terje, Styrvoll 1981/S 1984/G 1986/St. 1987/St. 1988/St. 1989/St. 1990/St. 1994/St.
Røsholt, Terje, Styrvoll 1995/St. 1996/St. 1998/St. 1999/K1 2000/K2      
Røsholt, Thorstein, Styrvoll 1988/G              
Sandvik, Frode, Nøtterø 1991/S 1999/K1            
Seternes, Ole Johan, Hedrum 1985/S              
Sivertsen, Lene, Nøtterø 2001/S/K1 2002/K2 2004/K3 2005/K4        
Sjøblom, Vegard, Styrvoll 1991/S              
Skaug, Terje, Holmestr. 1988/S              
Skjelland, Knut, Andebu 1971/St 1980/St. 1981/St. 1982/St. 1983/St. 1985/St. 1986/St. 1987/St.
Skjelland, Knut, Andebu 1988/St. 1990/St. 1999/K1 2001/K2 2002/K2 2003/K3    
Smidsrød, Gunnar, Sem 1984/S              
Smukkestad, Nils Ole, Styrvoll 1988/S              
Solberg, Bjørn, Styrvoll 1988/St. 1989/St. 1990/St. 1991/St.        
Sollie, Morten, Styrvoll 1995/S 1999/K1            
Sollie, Ole Jørgen, Styrvoll 1998/S              
Sommerstad, Morten, Tønsberg 1992/S              
Stalsberg, Bjørn T. Holmestr. 1982/G 1983/St+S 1985/St. 1986/St. 1987/St. 1989/St. 1990/St. 1994/St.
Stalsberg, Bjørn T. Holmestr. 1995/St. 1996/St. 1998/St. 2005/St/K1        
Stalsberg, Paul, Holmestr. 1992/S              
Steinsholt, Lars A. Styrvoll 1987/S 1999/K1            
Stenbakk, Jon Inge, Styrvoll 1993/S 1999/G/K1 2001/K2          
Stensholt, Bjørnar, Styrvoll 1988/S              
Stolt Nilsen, Erik, Sem 1997/St.              
Stolt Nilsen, Patrick, Sem 2001/S/K1              
Storhaug, Dag, Hedrum 1995/St. 1996/St.            
Storhaug, Dag, Styrvoll 1985/St. 1988/St. 1989/St. 1991/St. 1992/St.      
Strandmann, Jan P. Slagen 1999/S/K1              
Styrvoll, Kjetil, Styrvoll 1986/S              
Styrvoll, Tor Olav, Styrvoll 1988/S              
Thorsby, Per,  Styrvoll 1985/G 1986/St. 1987/St. 1988/St.        
Thorsen, Gunnar, Sand&Sandef 1985/S 1989/G            
Todnem, Asbjørn, Andebu 1980/S              
Tormodsrud, Morten, Hof 1987/S              
Tornquist, Atle, Våle 1980/S              
Transeth, June S. Holmestrand 2001/S/K1              
Trydal, Trond, Nøtterø 1990/S              
Tutvedt, Øivind, Hedrum 1991/S              
Tønnesen, Marius Sem 2003/S              
Utklev, Einar, Hvarnes 1980/S 1984/S            
Utklev, Per Hvarnes 1986/S              
Utne, Torfinn, Holmestr. 1981/St.              
Vataker, Hanne, Sand&Sandefj 1985/S 1987/G            
Vataker, Hilde, Sand&Sandefj 1984/S 2004/K1            
Vataker, Yngvar, Sand&Sandefj 1971/St 1980/St. 1982/St. 1983/St. 1986/St. 1988/St. 1990/St. 1991/St.
Vataker, Yngvar, Sand&Sandefj 1995/St. 1999/K1 2000/K2 2001/K3 2003/K4 2004/K5 2005/K6 2006/K7
Vinnelrød, Jan M. Sem 1981/S              
Virik, Harald, Nøtterø 1980/St.              
Wear, Hans Kristian, Styrvoll 1993/S 1994/G 1996/St. 1998/St. 1999/St/K1 2000/St/K2 2001/St/K3  
Wear, Tore, Styrvoll 1980/St 1981/St. 1983/St. 1984/St. 1985/St. 1986/St. 1987/St. 1988/St.
Wear, Tore, Styrvoll 1989/St.              
Wike, Oddvar, Nøtterø 1973/S 2001/K1 2002/G.K2 2003/K3        
Ødegård, Torgeir, Holmestr. 1992/G              
Øvrid, Ivar, Horten & Borre 1993/S              
Aagaard - Nilsen, Alf Erik 1982/S 1999/K1 2000/K/2 2003/K3 2004/K4 2005/K5 2006/K6  
Årvold, Gunnar, Sem 1981/St. 2003/K1