Nøtterø Sk.lag. arrangerer skyting om den norske skyttermedalje tir. 11. Juni 2019. Påmelding på banen. Skytingen starter kl. 1800.

Skytingen foregår på 200m og har følgende program:
- Fritt antall prøveskudd i 3 min
- 5 skudd knestående på 3 min
- 5 skudd liggende på 3 min
- Fritt antall prøveskudd i 3 min
- 10 skudds grunnlag på 3 min (3 stående, 3 knestående, 4 liggende)
- Fritt antall prøveskudd i 3 min
- 10 skudds omgang på 75 sek (Liggende)

Alle klasser kan delta, men må skyte programmet gjengitt ovenfor.

Det skal deles ut minst 1 gylt og 3 sølvmedaljer, men de som har vunnet gylt fra før kan ikke vinne dette igjen, og det samme gjelder sølvmedaljene. Derfor er det gode muligheter for å få med seg en medalje for de som ikke har fra før. Minstekrav Gylt medalje er 260p og 230p for sølv medalje.
De som har medaljene fra før og står til gylt medalje få med seg gylt stjerne og vil også få Krus for hvert 5. år de klarer medaljekravet.


Føynland 04-06-2019

    Harald Enger                     Tom Knudsen
Nøtterø Skytterlag           Vestfold Skyttersamlag