Senior

Topp      
               
  Lagskyting samlagskyting rek/jun  
  Viken 1 Bane 2004  
               
  1 Hallingdal 2   398  
    Knut Bjerkerud (ER) 100    
    Kjersti Kleven (ER) 100    
    Ole Kristian Rauk (J) 99    
    Knut Erik Grøslandsbråten (J) 99    
               
               
  2 Ringerike 1   397  
    Eirik L. Strandbråten (R) 100    
    Siv Mari Vad (ER) 100    
    Bjørn Olav Leer (J) 97    
    Gunnar Evje (J) 100    
               
               
  3 Hallingdal 1   394  
    Hermod Slettemoen (R) 100    
    Per Hammersbøen (ER) 100    
    Marianne Stigen (J) 96    
    Guri Slettemoen (J) 98    
               
               
  4 Drammen 1   392  
    Ole Kristian Bryhn (ER) 100    
    Roger S. Nilsen (ER) 98    
    Tina R. Olsen (J) 98    
    Tore Davidsen (J) 96    
               
               
  5 Numedal 1   392  
    Sondre Løvås (ER) 100    
    Guro Uglem (ER) 100    
    Ola Løvås (J) 98    
    Ola Fosshaug (J) 94    
               
               
  6 Vestfold 1   392  
    Lars Gunnar Langaas (ER) 100    
    Joachim Tønnesen (ER) 100    
    Ole Kristian Røed (J) 99    
    Thomas Benjaminsen (J) 93    
               
               
  7 Numedal 2   391  
    Morten W. Bergersen (ER) 97    
    Guro Uglem (ER) 100    
    Ola Løvås (J) 98    
    Stine Narverud (J) 96    
               
               
  8 Drammen 2   388  
    Ole Martin Stenseth (ER) 100    
    Hans Chr. Haarberg (ER) 99    
    Lars Oftedal (J) 91    
    Tor Eivind Bjørnstad (J) 98    
               
               
  9 Ringerike 2   385  
    Torbjørn Leer (R) 95    
    Ole Anders Hagen (R) 100    
    Jørn S. Strandbråten (J) 97    
    Janne Grøterud (J) 93    
               
               
  10 Vestfold 2   379  
    Kristoffer Skjelland (R) 94    
    Fredrik Orerød (ER) 92    
    Morten Pedersen (J) 94    
    June Kvål (J) 99    
               
               
 
 

 

 
  Lagskyting Samlagskyting 2-5 Topp
  Viken 1 bane 2004   
         
         
  1 Hallingdal 1   387  
    Ann-Kristin Hoff Knudsen (5) 96    
    Marit Hefte Vindegg (5) 97    
    Trond Meaas (5) 96    
    Kjell Oddbjørn Stensæter (5) 98    
         
  2 Numedal 1   387  
    Thomas Zetterquist (5) 97    
    Knut Bråthen (5) 95    
    Trond Bergan (5) 97    
    Rune Fekjan (5) 98    
         
  3 Drammen 1   384  
    Trine Teien (5) 96    
    Trygve Borgen (5) 95    
    Kristina Vestveit (4) 96    
    Gjermund Sørum (5) 97    
         
  4 Vestfold 1   383  
    Glenn Pettersen (5) 97    
    Ragnar Flaatnes (5) 92    
    Bjørn Egil Hansen (5) 98    
    Tommy Gjølberg (5) 96    
         
  5 Numedal 2   383  
    Ann Kristin Årskog Vikhagen (5) 99    
    Roar Kongsjorden (5) 95    
    Vidar Gaarder (5) 90    
    Geir Kongsjorden (5) 99    
         
  6 Hallingdal 2   380  
    Else Birgit Østro (4) 97    
    Knut Sigurd Totland (5) 94    
    Per Halvar Lien (5) 91    
    Vidar Auve (5) 98    
         
  7 Drammen 2   377  
    Ingar Sørum (4) 95    
    Øyvind Kaasin (3) 95    
    Marius Mikalsen (3) 93    
    Bjørn Enerud (4) 94    
         
  8 Vestfold 2   376  
    Harald Enger (5) 96    
    Tor Nystuen (5) 100    
    Robert Gjølberg (4) 94    
    Torstein Sommerstad (4) 86    
         
  9 Ringerike 2   375  
    Bente Grøterud (5) 95    
    Svein Strandbråten (5) 91    
    Truls Hagen (5) 95    
    Øyvind Lindahl (5) 94    
         
  10 Ringerike 1   372  
    Per Asle Nordli (5) 94    
    Engebret Mjøseng (5) 96    
    Hans Anders Kleven (5) 85    
    Per Terje Sønsterød (5) 97