PREMIERING

                 I  VESTFOLD SKYTTERSAMLAG                                Rev 15.3.2020 TK

15-M INNENDØRS

Innskudd:
Alle seniorklasser kr. 130.- herav kr. 65.- til arrangør og kr. 65- til premier.
Alle ungdomsklaser kr. 80.- herav kr. 40.- til arrangør og kr. 40.- til premier.
Klasse:NU. Standardpremie til alle
Alle klasser premieres etter følgende regel:
25 skudd.
Premiering:
Klasse 1 – 5 + veteranklassene:     25 skudd kr. 65.-   1/3 premiering
Alle ungdomsklasser:                       25 skudd kr. 40.-  ½ premiering

FELTSTEVNE

Innskudd:
Alle seniorklasser kr. 130.-, herav kr. 65.- til arrangør og kr. 65.- til premier. 1/3 premiering
Alle ungdomsklasser kr. 80.-, herav kr. 40.- til arrangør og kr. 40.- til premier. ½ premiering
Premiering: For 30 skudd i alle klasser.
Klasse:NU. Standardpremie til alle
Stang og felthurtigskyting kr. 20.- pr. serie.

Lagskyting:
Seniorskyttere grovfelt: 3-mannslag forhåndspåmeldt kr. 50 pr. lag som belastet lagene i etterkant
Klasse J, ER, R: 3-mannslag, ikke forhåndspåmeldt kr. 50 pr lag som belastet lagene i etterkant

BANESTEVNE

Innskudd:
Alle seniorklasser kr. 130.-, herav kr. 65.- til arrangør og kr. 65.- til premier.
Alle ungdomsklasser kr. 80.- herav kr. 40.- til arrangør og kr. 40.- til premier.

Premiering:
Klasse 2 – 5:
15 sk kr. 39.- 10 sk. grunnlag kr. 26.-. 1/3 premiering
Klasse AG3 - 1 - V-55 – V 65 – V 73:
15 sk. kr. 39.- 10 sk. grunnlag kr. 26.- eller 25sk kr65.-. 1/3 premiering
Klasse J – ER – R
15 sk. kr. 24.-, 10 sk grunnlag kr. 16.- eller 25 sk kr40 -. ½  premiering
Klasse:NU. Standardpremie til alle

Lagskyting:
Hvert skytterlag kan stille med to lag.
Klasse 1 – 5. Forhåndspåmeldt 3-mannslag kr. 50 pr lag som belastet lagene i etterkant
Klasse V 55, V 65, V 73. Forhåndspåmeldt 3-mannslag kr. 50 pr lag som belastet lagene i etterkant
Klasse J, ER, R: Forhåndspåmeldt 3-mannslag kr. 50 pr lag som belastet lagene i etterkant

Nøtterøy 2020-03-18
Tom Knudsen
Samlagsleder