VESTFOLD / NUMEDAL

POKAL KONKURRANSE FOR UNGDOM.

 

 

REGELVERK GJELDENE FRA ÅR 2000.

Revidering av reglverket  fra 1998

Konkurransen avvikles parallelt med senior på samme bane/dato.

Det skytes med 10 deltakere fra hvert samlag, alle teller sammenlagt.

 

Program:

Konkurransen skytes over 2 lag med 5 fra Vestfold og 5 fra Numedal pr.lag.

Skivetrekning etter at anvisere har gått i grava. 1 kontrollør fra hvert samlag.

Det skytes en vanlig 25 skudd innledningsvis.

3 prøveskudd på 1 ½ min og 2 enkle med 1 min. pr. skudd.

På skivevogn 3 i serie og 2 i serie  1 ½ min og 1 min.

5 skudd liggende alle klasser  på 2 min. 3 min. uten magasin.

5 skudd liggende R/ER  kne  JR. på 2 min. 3 min. uten magasin

5 skudd liggende alle klasser  på 2 min. 3 min. uten magasin.

 

10 skudden skytes som 2 x 5 skudd serier med skivetrekk etter 5 skudd.

Anvises sammenhengende.

3 enkle prøveskudd  1 min pr. skudd.

På skivevogn 3 i serie   1 ½ min.

5 skudd liggende R/ER  kne  JR. på 2 min. 3 min. uten magasin.

5 skudd liggende alle klasser  på 2 min. 3 min. uten magasin.

 

10 skudds omgang skytes med rangerte lag etter innledende 25 skudd.

3 enkle prøveskudd  med 1 min pr. skudd.

På skivevogn 3 i serie   1 ½ min.

10 skudds omgang på 2 min for alle klasser. 4 min uten magasin

De 5 laveste resultater fra hvert samlag skyter på 1. omgangsslag.

Anvisning fra skive 10 til 1.

2. omgangslag rangeres på samme måte som lag 1 og anvises på samme måte.

 

Ved poenglikhet skytes en ny 10 skudds omgang.

 

Premiering.

Vandrepokal til vinnende lag.

Premie til alle deltakerne.

Utgifter til premier deles likt mellom samlagene. Pris pr. premie i år 2000 

ca. kr 100,-               Arrangørsamlaget ordner med premier

.

 

Endringer i programmet er gjort p.g.a . utstrakt bruk av skivevogn /elektronikk.

Det gis mulighet til å forandre statuttene.

 

 

E:\VESTFOLD-NUMEDAL\2000\Tom Knudsen.doc.