Regler laguttak til lagskytinger, ungdom

(Gjeldende fra 05. januar 2018)

Laguttak blir tatt ut i fra «Norgestoppen» på dfs.no ut ifra valgte søkeresultater som nevnt under.

link: https://www.dfs.no/aktuelt-na/norgestoppen/

Øvelse: Bane hoved (bane 25 skudd)

Klasse: Rekrutt, Eldre Rekrutt eller Junior

Samlag: Vestfold Skyttersamlag

År: I år

Antall: 5

Laguttak regler for Viken 1 15m, pga stevnet arrangeres tidlig på året.

Øvelse: Innendørs hoved (25 skudd)

Klasse: Rekrutt, Eldre Rekrutt eller Junior

Samlag: Vestfold Skyttersamlag

År: I fjor

Antall: 5

Laguttaket skjer nøyaktig 3 uker før lagskytingen skal skytes, 4 uker før til Landsskytterstevnet.

De skytterne med flest poeng blir tatt ut til lagskytingen, hvis disse ikke kan blir neste person med flest poeng spurt.

På de lagskytingene hvor R/ER blir regnet under ett, skal de to med flest poeng bli tatt ut, uavhengig om man er R eller ER.

Det skal tas ut lag til følgende:

Viken 1 15m Viken 1 bane Landsskytterstevnet
4 stk- R/ER 4 stk- R/ER 2 stk- R/ER
2 stk- J 4 stk- J 2 stk- J
1 stk- Reserve R/ER 1 stk- Reserve R/ER 1 stk- Reserve R/ER
1 stk- Reserve J 1 stk- Reserve J 1 stk- Reserve J