UNGDOMSUTVALGETS  AKTIVITET

Ungdomsutvalget i Vestfold er en sammensatt gruppe av foreldre til ungdomsskyttere, de har ansvaret for  ungdomsarbeidet i Vestfold. Det  er stor aktivitet på ungdomssiden med samlinger, internstevner, lagskytinger, aviscup og styremøter.

Godt miljø og gode skyttere
Intensjonen med hele ungdomsarbeidet er å få frem gode skyttere, noe vi mener vi lykkes med. For at vi skal få til dette  er vi ikke bare avhengige av foreldre og ledere, men også instruktører både på lagsnivå og kanskje aller mest  på samlagsnivå for å dekke instruktørbiten på våre samlinger.
En annen gevinst med vårt arbeide er at vi får et meget godt forhold mellom ungdommene som har en felles interesse, det er sjelden at det er noe uenighet blant ungdommen.

Landsskytterstevnet
Det som alle skyttere ser frem til hele året er Landsskytterstevnet (LS), - da er det ikke noe annet som teller. Da reiser hele familier avgårde, for det er ingen som vil sitte igjen hjemme når de håpefulle skal delta på LS. Dette er for mange blitt sommerens familieferie, noe som også gjør at vi blir en "storfamilie" når vi er på LS. Ekstra hyggelig er det jo at vi ofte møtes også på andre stevner gjennom året, og på denne måten blir kjent med både skytterne og deres familier.

Ungdomssamlinger
Aktiviteten gjennom året startes med vintersamling innendørs, vanligvis andre helga i januar. Da samles ca. 50 ungdommer og ca. 20 ledere/instruktører og har en meget fin helg sammen både sosialt og skytemessig. Denne samlingen starter på fredag kveld og inneholder både teori og praktiske øvelser, den avsluttes søndag ettermiddag.
Fire uker etter kommer vår feltsamling som også går fra fredag til søndag. Denne helga er det feltteori på lørdag og skyting på søndag med  full feltrunde. Her pleier det å delta ca 30 ungdommer og ca.15 ledere/instruktører. I pinsehelga har vi samling fra fredag til mandag, dette er en samling med litt teori, men mest praktisk skyting. Her får skytterne instruksjon i både bane- og feltskyting. Det deltar ca 40 ungdommer og ca 20 ledere/instruktører på pinseleiren.

Internstevner
På våren avholdes det fire internstevner. Disse er tilrettelagt for de nye skytterne som ikke har vært med på stevner før, for at de skal få stevnetrening før de skal delta på vanlige åpne stevner. Internstevnene er meget populære for alle, og det er vanligvis 40-50 skyttere på hvert stevne. Stevnene holdes på ulike skytebaner i Vestfold på lagenes treningskvelder.

Lagskytinger
Selv om skyting i utgangspunktet er en individuell sport, blir det også konkurrert i lagskyting. Det er  to lagskytinger i året i tillegg til lagskytingene på de store stevnene. Den ene konkurransen er på våren mellom Numedal og Vestfold hvor de 10 beste ungdomsskytterne uansett klasse deltar. Den andre er på høsten mellom Drammen og Vestfold hvor de fem beste skytterne fra hver klasse er med.

Avis-Cup
Gjennom hele banesesongen rapporteres det inn resultater fra alle åpne stevner til vår Avis-Cup. Disse resultatene avgjør hvem som kommer til finalskytingen som er i første halvdel av september. De åtte beste i hver klasse får plass i Avis-Cup finalen.

Korrespondanseskyting
På høsten etter at innesesongen har startet, har vi korrespondanseskyting. Denne går over seks uker med en avsluttende finaleskyting i januar. Korrespondanseskytingen er meget populært blant ungdommene fordi  den er lagt opp slik at treningsresultatene rapporteres inn og blir rangert klassevis etter ukeslutt, deretter sendt tilbake til lagene så de har resultatene for hele Vestfold til neste trening. Da kan de se hvordan nivået er i forhold til de andre i samme klasse. 

Ungdomsledersamling og styremøter
Vi har en ungdomsledersamling hver vår hvor alle ungdomslederne er samlet. Her går vi gjennom årets aktiviteter, og det diskuteres andre ting som ungdomslederne i skytterlagene lurer på. Ungdomsutvalget avholder fem styremøter gjennom året. Mye av årets aktiviteter er forhåndsbestemt, men en del må også behandles underveis. Samlinger må planlegges og laguttak gjennomføres. Ungdomsutvalget er avhengig av mye hjelp fra foreldrene/ungdomslederne rundt om i skytterlagene, så hvis noen vil hjelpe til er det bare å ta kontakt!