VESTFOLD - TELEMARK   2010 SENIOR

Navn Lag 10 Skudd ligg 10 skudd knestående 10 skudd stående  
Rut Bjerva Telemark * 9 * * x x * x x * 99 * * x * * x x x x * 100 9 9 9 x x x * x x * 97 296
Jan Kåre Moland Telemark * * * x * x x * * * 100 x x * x * * 9 * x x 99 x x x * x * 9 9 9 9 96 295
Inge Hvitås Telemark x x * * x x 9 * * x 99 9 * x 9 x x x x * x 98 * 9 x x x x 9 x x x 98 295
Bjørn Tonny Stalsberg Vestfold * x * x * * * * * x 100 x * 9 * * x x 9 x * 98 9 x x * 9 9 x * x 9 96 294
Fredrik Orerød Vestfold * * x * x * * * x * 100 * * 9 x * 9 x 9 * x 97 * x 8 9 x x x x * 9 96 293
Bjørn Egil Hansen Vestfold x x * x * * 9 * x * 99 * x 9 * x x x * x * 99 9 9 * x 9 x 9 * 9 * 95 293
Per Kristian Aas Telemark * x x * 9 x * x * * 99 x x x * x * * 9 x x 99 x 9 * 9 x x 9 9 9 9 94 292
Håkon Tveitan Telemark x 9 * 9 x 9 x x * * 97 x x * * x 9 x * 9 x 98 x x x x x 9 * 9 9 x 97 292
Knut Erik Svarstad Telemark * * * * * * * * * x 100 x * x * * * * * x * 100 9 8 * 8 * x 8 x 9 9 91 291
Tor Jarle Nystuen Vestfold 9 * x * x x * 9 * * 98 * x 9 * x x * * x x 99 9 x x * x 9 8 * 9 9 94 291
Mikael Nilsson Søyland Vestfold * * * * * * * * * * 100 x * x x * * x * x * 100 9 9 9 9 x 9 9 9 9 9 91 291
Tommy Gjølberg Vestfold * * * x * * x * * * 100 x x x 9 * x 9 9 * * 97 9 9 8 * x 8 x * x 9 93 290
Knut Melby Telemark * * * x * 9 * x * x 99 x * x * x 9 x 9 * 9 97 x * x 9 9 * x 9 7 8 92 288
Anders Mathisen Vestfold x * * 9 9 * x * * x 98 * x 9 9 x x x x x x 98 x 8 8 9 * 8 x x 9 x 92 288
August Bendiksen Vestfold x 9 x x * x * x 9 x 98 * * x x 9 * 9 * x 9 97 * x 9 7 9 x x 9 9 x 93 288
Steinar Holtan Bøe Vestfold * 9 * * x * * * * * 99 9 x * * 9 9 9 9 * * 95 * 9 x x 8 9 x * 9 9 94 288
Kristian Gjølberg Vestfold x * * x 9 9 x * * * 98 9 x x 9 9 9 x * * x 96 * x x 9 9 8 9 x x 9 94 288
Morten Melby Telemark x x * * x x 9 * * x 99 x x x 9 * 9 8 9 8 9 92 * x 9 9 9 9 * x x 9 95 286
Kai Tore Austad Telemark x * * * x 9 * * x * 99 7 * x * x * 9 x * 9 95 x 8 * 9 9 x 9 9 9 8 91 285
Geir Seland Telemark x 9 * x * * x x x 9 98 9 x x x x 9 8 * 9 x 95 9 8 * 8 x x 9 9 * 9 92 285
Bjørn Vidar Rød Telemark * 9 x * * 9 x 9 * * 97 9 9 9 x 9 9 9 9 9 x 92 9 x x 9 x * * 9 9 * 96 285
Harald Enger Vestfold * x * * x * x x x 9 99 * * * x 9 * * * 9 * 98 7 6 x x 9 * * 8 9 8 87 284
Jan Lundtveit Telemark * * * * * * x * x * 100 9 9 9 * 9 x x x * x 96 x 8 x 9 x 9 8 9 8 7 88 284
Tom Knudsen Vestfold * x * * 9 x 9 x * x 98 x * 9 9 9 9 x 9 7 9 91 x 9 9 x 9 8 x * x * 95 284
Daniel Davidsen Vestfold * x * x x x * x * x 100 9 * * x 8 x * * * x 97 8 7 7 9 9 9 8 9 x x 86 283
Terje Slåttedalen Telemark x * * x * x 9 x x x 99 x * x 4 9 * * x 9 x 92 * * 9 9 9 x 9 7 9 x 92 283
Geir Lindheim Telemark x * x * * * * * * x 100 x 9 x * 9 x x x 9 * 97 8 9 9 9 9 8 9 8 8 9 86 283
Ole Jørgen Solli Vestfold x x * * * x * x x x 100 9 x 9 x 9 9 9 9 * x 94 x 9 9 9 * 8 9 7 8 * 89 283
Lars Esse Telemark 9 x * * 9 * x * x x 98 9 x * 9 x * x x * * 98 9 * 9 * 9 8 9 8 5 9 86 282
Jan Erik Rød Telemark x x x * x x * 9 9 x 98 9 x x x 9 * 9 x * x 97 8 8 * 8 9 8 * 8 8 x 87 282
Bernt Johansen Vestfold * * x * * 9 * * 9 * 98 * 8 x x x 9 9 5 * x 91 9 9 9 9 9 * 8 9 * * 92 281
Atle Bakken Telemark x x * * x x x x * x 100 9 * 9 x 9 9 * x x 8 94 9 9 8 * 6 8 x 9 9 8 86 280
Ottar Steinstø Vestfold 9 x x x * 9 * x x * 98 9 9 x 8 x * * 9 x x 95 8 9 9 x 7 9 9 9 9 8 87 280
Irene Knudsen Bøe Vestfold * * 9 * * x 9 9 9 x 96 9 x 9 9 * x x 8 x 9 94 8 8 x 9 9 9 9 9 * 9 90 280
Stian Hellermyr Telemark * x * * * x x * * x 100 x 9 9 9 9 x * x * 9 95 x 8 7 9 8 9 9 6 9 8 83 278
Robert Gjølberg Vestfold * * 9 9 9 * * * x * 97 * * x 8 9 x 8 * * 9 94 8 7 9 9 7 x 9 8 9 x 86 277
Gunnar Reinsborg Telemark * * x * x 9 9 x * * 98 x 9 x 9 x 9 x 8 9 x 94 7 9 * 9 6 8 9 8 9 9 84 276
Dagfinn Johnsen Vestfold * * * x * x 9 x x 9 98 9 7 * x x 9 * 9 8 7 89 9 x 9 9 8 9 8 9 9 8 88 275
Ranveig Karlsen Telemark * * x * x 9 * x * x 99 * * 8 8 x 8 9 8 8 * 89 9 9 9 8 9 x 7 7 8 9 85 273
Ken Asbjørn Davidsen Vestfold * * x 9 * * x 9 9 9 96 9 9 x 9 7 9 9 * * * 92 8 9 9 9 x 8 8 8 7 7 83 271
SLUTTSTILLING
VESTFOLD / TELEMARK 2010
VESTFOLD   5702
TELEMARK   5711
DIFFERANSE   9 

  VESTFOLD - TELEMARK 2010 UNGDOM
            Sum   Sum   Sum
Skive-Lag Navn Kl. 5 sk. 5 sk. 5 sk. 15 sk. 10 sk. 25 sk. Omgang 35 sk.
 1     1 Sebastian Langbakk   50 50 50 150 100 250 100 350
3     1 Morgan Lindheim   50 48 50 148 100 248 100 348
5     1 Henrik Thorstensen   50 44 50 144 96 240 100 340
7     1 Per Øyvind Svarstad   50 49 49 148 98 246 99 345
9     1 Martin Melby   50 48 49 147 96 243 99 342
2     2 Kari Lunden Fjellheim   50 50 50 150 99 249 100 349
4     2 Jon Fjellheim   50 50 49 149 97 246 97 343
6     2 Julie Aas   50 50 50 150 100 250 98 348
8     2 Anja Karine Bjørnsen   50 50 50 150 100 250 99 349
10     2 Taran Cecilie Bjørnsen   50 50 50 150 80 230 99 329
                     
2     1 Sondre Steinsholt   49 49 50 148 99 247 99 346
4     1 Ole Jørgen Kalager   46 48 49 143 98 241 97 338
6     1 Line Camilla Næss   49 43 50 142 94 236 100 336
8     1 Sigrid Aasestad   43 43 44 130 91 221 92 313
10     1 Andreas Hustuft Aadne   50 50 50 150 100 250 99 349
1     2 Marius Røed Hansen   50 49 50 149 100 249 99 348
3     2 Hans Martin Bårnes   49 50 50 149 98 247 96 343
5     2 Jørgen B. Elstad   49 50 50 149 100 249 99 348
7     2 Inga Marie H. Thorsen   50 48 50 148 100 248 98 346
9     2 Ruben Nyegaard   50 49 49 148 99 247 98 345
                   
            TELEMARK:     3443
            VESTFOLD:     3412
Ved minustall leder Vestfold Ved plusstal leder Telemark DIFFERANSE:     31 

VESTFOLD - TELEMARK 2010   VETERAN
            Sum   Sum   Sum
Skive-Lag Navn Kl. 5 sk. 5 sk. 5 sk. 15 sk. 10 sk. 25 sk. Omgang 35 sk.
 1     1 Rolf Kittilsen V65 50 49 50 149 99 248 88 336
3     1 Tore Allum V65 50 49 47 146 100 246 99 345
5     1 Odd Langbakk V73 50 50 50 150 100 250 99 349
2     2 Bjørn Bakken V65 50 50 50 150 100 250 98 348
4     2 Ole Holta V73 48 49 48 145 94 239 95 334
6     2 Olav Seland V55 50 50 50 150 89 239 96 335
            0   0   0
            0   0   0
            0   0   0
            0   0   0
                     
2     1 Ynvar Vataker V55 50 46 49 145 97 242 100 342
4     1 Kjell B. Holtan V65 49 50 50 149 100 249 98 347
6     1 Magne L. Johnsen V65 50 50 50 150 100 250 94 344
1     2 Knut Skjelland V65 50 49 50 149 100 249 99 348
3     2 Willy Enger V73 50 50 50 150 99 249 100 349
5     2 Harald A.Døvle V73 50 50 50 150 100 250 99 349
            0   0   0
            0   0   0
            0   0   0
            0   0   0
                   
            TELEMARK:     2047
            VESTFOLD:     2079
Ved minustall leder Vestfold Ved plusstal leder Telemark DIFFERANSE:     -32