Styreverv i Vestfold E-postadresser i samlaget
Hovedadresse samlaget   vestfold@samlag.no
Stoff til nettsiden Webgruppe webgruppe@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Leder Tom Knudsen samlagsleder@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Nestleder Knut Ove Muldsvor nestleder@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Kasserer Kristin Klopp kasserer@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Sekretær Linda Herland sekreter@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Ungdomsleder Madelen Berg Danielsen vestfold.ungdom@samlag.no
Utdanningskontakt Irene Knudsen Bøe utdanningskontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Barometer resultater Knut Ove Muldsvor skytebarometer@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Hovedinstruktør Tom Knudsen hovedinstr@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Samlagsinstruktør Felt Daniel E. Davidsen samlagsinstr.a@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Samlagsinstruktør Steinar Holtan Bøe samlagsinstr.b@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Samlagsinstruktør Felt Bjørn Enerud samlagsinstr.c@vestfold-skyttersamlag(dot)com
IT kontakt Knut Ove Muldsvor itkontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Banekontakt Samlagstyre skytebanekontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Pressekontakt Tor Jarle Nystuen pressekontakt@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Veteran utvalg Sven E. Idland veteranutvalget@vestfold-skyttersamlag(dot)com
Valgkomite Valgkomite valgkomite@vestfold-skyttersamlag(dot)com
          Erstatt (dot) med . i  adressene       eks:   post@vestfold-skyttersamlag.com