HISTORIKK

Vestfold Skyttersamlag

Vestfold Skyttersamlag kom med i Det Frivillige Skyttervesen ved starten i 1893. Tidligere hadde det vært gjort forsøk på å samle skytterlag i kretser. Det første forsøket var i 21. mai 1866 hvor det møtte representanter fra Horten, Tønsberg, Jarlsberg samt Ramnes og Vaale skytterlag. Her diskuterte man, og vedtok Centralforreningens forslag om å danne 19. Krets.

Protokoll fra stiftelsen er i samlagets eie, men videre protokollering er ikke kjent.

I 1882 ble Jarlsberg og Laurvigs Amts Folkevæbningssamlag stiftet med følgende lag: Foden, Strømmen, Vaale, Hof, Harald Haarfagre, ”Træf”, Brunlanæs, ”Skytaren”, St. Halvard, Fredriksværn, ”Gyttesø Skytterlag af Sande”, Stokke og Kodal skytterlag. Som formann ble valgt O. Storm.

I 1893 begynte samlaget med 18 skytterlag, 438 skyttere, 140 rifler og 32 tusen skudd. I 1895 var det med 28 lag med 885 skyttere og 60 tusen skudd, men det var også toppen inntil videre.

I 1907 ble 5 skytterlag avgitt til det nystiftede Drammen skyttersamlag. Disse var ”Einar af Sande”, Sande, Svelvik og Strømmen, Berger, Eidsfoss.

Samlagsstevnene var fra først av i den nordre del av distriktet, men da dette ble fraskilt i 1907, flyttes tyngepunktet sydover og plasseringen har vært denne: Sandefjord 1905-08, 13, 15-19, 21, 23, 24, Tjølling 1909, Horten 1910, 14 Sem 1911, Larvik 1912, 20, 22, 25 – 158 deltagere i 1919 er maksimum inntil 1925.

En opptelling av de skytterlag som har eksistert i ”lille Vestfold” fra 1860 til 2004 viser at det har vært til sammen 63. Noen lag har vært i sving bare et par år, andre har slått seg sammen med nabolag, mens andre har klart seg bra hele tiden. I 2004 er det 16 skytterlag i samlaget.

Av sportslige prestasjoner kan nevnes følgende:

Tre skytterkonger har samlaget hatt: Halvor Kaalstad i 1909 , Herman Kjæraas i 1927 og Hans Kr Wear i 2012. Prinsekanna har Harald Skjelland erobret i 1947, Thoralf Brekke i 1959 og Kai Gjølberg i 1988. Inger Hustuft er samlagets eneste prinsesse, en tittel hun sikret seg i 1989. Den lille kongepokalen på landsdelsstevnene har Arne Nicolaisen fra 1959, Einar Gjelstad fra 1964, Hans Kr. Wear 1998 og Bjørn Egil Hansen 2002. Bjørn Solberg ble norgesmester i feltskyting i 1988, etter overgangen til Styrvoll, og fikk også sin tiende mesterskapsstjerne som vestfolding. Videre må Knut Skjelland berømmes for 19 mesterskapsstjerner og 10 samlagsmesterskap. 

Samlagsskytingen på landsstevnet har Vestfold vunnet ikke mindre enn syv ganger. Knut Skjelland har vært på fire av seierslagene, mens Kristoffer Skjelland og Ragnar Skjelland har deltatt på tre. På landsskytterstevnet 1975 i Kongsvinger vant ungdommene fra Vestfold lagskytingen. På laget var Mette Jahre, Trond Bergan, Egil Kværne, Tor Nystuen. Neste seier kom først 25 år senere i Evje 1999.

Med på laget var Kristian Gjølberg, Irene Knudsen, Lene Sivertsen og Steinar Holtan.

Ny seier for senior kom i   Sandnes 2004, På laget var Glenn Pettersen, Fredrik Fulsaas, Ragnar Flaatnes og Hans Kr. Wear.
Siste seier for senior kom i   Førde 2008, På laget var Hans Kr. Wear Ann Kristin Årskog Vikhagen, Ragnar Flaatnes og
Bjørn Tonny Stalsberg

Lengst tjenestetid som samlagsformann har Ludvig Bru hatt med sine 21 år, mens Tidemann Hillestad satt i 18 år. Sistnevnte har DFS’s fortjenestemedalje fra 1967. Samme utmerkelse fikk J. A. Hoff i 1922. Han var samlagsformann i 13 år, viseformann i Norges Skytterstyre 1909 og formann i årene 1910/1919. Deretter var han Skyttervesenets dynamiske kontorsjef gjennom en liten menneskealder (1920-1936). Gunnbjørn Røkke fikk DFS’s hederstegn m/diplom i 2000. Åge Bernard Eriksen fikk DFS’s hederstegn m/diplom i 2008.

Følgende har vært samlagsformann:

O. Storm 1882-83, 86-87, Orvald Nordby 1884-85, 93-94, Julius From 1888

J. C. Berg 1889-90. Chr. A. Østby 1891-92, Karl Backe 1895-98

Chr. Olsen 1899-1905, Johan A. Hoff 1906-18, Halvor Kaalstad 1919-24

Ludvig Bru 1925-45, Arne Klemetzen 1946-47, Tidemann Hillestad 1948-65

Kristoffer Holt 1966-73 , Øivind Laaveg 1974-79, Alf Vagnild 1980-87

Gunnbjørn Røkke 1988-98, Åge B. Eriksen 1999-2008, Tom Knudsen 2009-2013

Tore Hansen 2014, Tom Knudsen 2015-