SKYTTERLAG               

                                                                                                                                                                                             Oppdatert  desember 2019

ANDEBU Skytterlag er stiftet                            08.08.1893 i flg protokoll                      Ø. L. 06.11.77            
 het tidl. ”Andebo skl.”
100 år 1984            Diplom tildelt 1992    Tildelt skjold 1992   125år i 2009 tildelt diplom

Formenn: 1884 N. Gullid, 1885-86 L. N. Skjelland, 1891-92 K. O. Hotvedt, A. Kjærås 93, K. Hotvedt 94, 1901-03, M. H. Kjærås 95, K. Gallis 98, 99, O. Kolkinn 04, 05, Sigv. Hauan06, N. Skjelland 07, 08, Olav Kjærås 09, Herm. Kjærås 10, 11, 19, 25, 26, E. Rivelsrød 12,31, Kr. Kr. Skjelland 13, 18, H. Kolkinn 14-16, N. Møyland 17, 21, G. Gulli 20, Kr. O. Berg 22, 23, H. Våle 24, J. Kristiansen 27, N. Møyland 28,29, K. Skjelland 30, T. Hillestad 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Trygve I Bakkeland 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, Anders Skarsholt 67, Bjørn Vestly 68, Edgar Davidsen, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87,88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, Øyvind Haugerud 80,81,82, Tom Moland 83, Irene Ellefsrød, 97, 98,99,00, Berit Sommerstad 01,02, 03, 04. Marianne Skjelland 05,06,07,08,09,10,11 Ymgve Hjerpekjønn, 12,13,14,15. Knut Øystein Løberg 16,17,18,19 Madelen Berg Davidsen 20

BORRE Skytterlag er stiftet                            27.07. 1916 i følge protokoll            Ø. L. 06.11.77

Formenn: Reid. Auensen 56, 57, 58, 59, 60, 61, Finn Nordbotten, 66,67,68, Edv. Ullring 69,70, Carsten S. Schmidt jr. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, Tor G. Pettersen 78, 79, Ole K. Skogen 80, 81, 82, Arthur Sørem 83, 84, 85, Kristian Lie 61, 86, 87. Ikke i virksomhet i 88, 89. Sammenslått til Horten og Borre skl. 010190.

HEDRUM Skytterlag er stiftet                            03.07. 1880 i flg brev fra DFS av 09.10.92

100 år 1980            Diplom tildelt 1992                   Tildelt skjold 1992      125 år  2005

Formenn: L. Solberg 1897, 1901, 02, M. A. Gjone 98-1900, S. G. Brathagen 1903, 04, 08, 09, 15-17, N. H. Vestrum 05, 06, 11, 14, E. L. Lunde 07, O. B. Gjønnes12, 20, H. Åsrum 13, Rangv. Bjerke 10, 18, 19, L. A. Allum 21-23, Ole Løve 24, 25, 26, 27, 28, 29, R. Bjelke 36, 37, 38, Hj. Solberg 39, 40, O. Løveseter 56, Hans Rånerød 57, 58, 59, Kr. E. Farmen 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Håkon Næss 77, 78, 79, 80, 81, 82, Borger Herland 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, Sverre Ragnhildrød 95, 96, 97, Torbjørn Skoli, 98, Carl Morten Levy, 00, 01, 02, 03, 04, 05 Knut Asbjørn Hellenes 06, 07 
 Ole Herland 08,09,10,14 Linda Herland,11,12, 13, 17,18, 19, 20  Kristian Henden 15,16

HOF Skytterlag er stiftet                                       1861 i flg brev DFS 25.10.79                     

100 år 1961            Diplom tildelt 1979                   Tildelt skjold 1979     150år i 2011 tildelt skjold

Formenn: Hans Grønseth 56, Hans Kristiansen 57, Ragnar Gundersen 58, 59, Peter F. Koren 60, 61, 62, Alf Vagnild 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, Jørgen Ole Haslestad 78,79, Kolbjørn Grønseth 80,81, Oddgeir Vike 82, 83, 84, Helge Semb 85,86 Simon Sandlund 87, 88, 89, 90, 91, Olav Aakerholt 02, 03, 04. Erik Jensen 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
 

HOLMESTRAND Skytterlag er stiftet                                   1861 i flg brev DFS 25.10.79

100 år 1961            Diplom tildelt 1979                   Tildelt skjold 1979     150år i 2011 tildelt skjold

Holmestr. & Omegn er stiftet                                    23.01. 1940                                                    ”

Formenn: 1864 Nygaard, 1878 A. Sedal, 1879-80 O. M. Olsen, 1881 C. Sleppel, 1882-83 Otto Korsmoe, 1984-85 Joh. Jahren, 1886 O. A. Ulriksen 1887-88 Th. Nilsen, Hans Bergersen 56, 57, 58, 59, 60, 62, Oscar K. Olsen 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Kaare Stenstrøm 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86, Brynjulf Aslaksen, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Erling Fulsaas, 00, 01, Kåre Ellingsen 02, 03, Ole Tveter Gregersen 04.05, Per Steffanson 06, 07   Rune Norhall 08, 09,  Tore Hansen 10,11, 17,18, 19, 20  Einar G. Løken, 12,13,14, 15, 16

HORTEN Skytterlag er stiftet                            17.05. 1860    ”Horten turn og vaabenøvelsesforrening”

HORTEN og BORRE skytterlag                                 01.01. 1990   

100 år i 1960            Diplom tildelt 1960                   Tildelt skjold 1977       125 år  1985         150 år 2010

Formenn: 1862 Løytnant Arneberg, 1864 Løytnant Magnus, 1865-67 Verkseier Stenstrup, 1868 Kjøpmann Arnesen, 1869-70 I. Rief, 1872 Bryggerieier Johnsen, 1873 W. Heireth, 1874 Kjøpmann Ljøterud, 1877,79-82,1884 - 86 Løytnant S. Ring, 1878 C. Steien, 1887-92 V. Nygaard, S. Sigbjørnsen 93, 94, L. Pedersen 95, 96, H. Hansen 97, 98, J. Lie 99 – 1901, H. A. Jørgensen 02, Andres Ås 04, H. Johnsen 05, G. Gøthesen 06-08, Conr. Hansen 09-11, Kr. Nilsen 12, 13, Bernh. Olsen 14-23, M. Asle 24, 25,  H. Kaltvedt 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, J. Ramm 33, 34, 35, 36, 37, A. Klementzen 38, 39, 40, Olaf Norgaard 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, Øivind Laaveg 70, Torbjørn Krohn, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, Knut Bryme 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, Dagfinn Pedersen 92, 93, Robert Hansen 94, 95, Kjell S. Jakobsen 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, Jan Torodd Eriksen 04, 05 Stein N. Johansen 06,07,08,09,10
Nedlagt 2011

HVARNES Skytterlag er stiftet                            1886

100 år 1986 Diplom tildelt 04.12.93              125år 2011 tildelt diplom                                           

Formenn: M. J. Hvarnes 1912, 13, Arnt Haugen 14, J. O. Hellenes 15, 16, 24, B. Bårnes 17-19, E. Moen 20, 21, J. Grimholt 22, O. Hellenes 23, O. Bergan 25, 26, J. M. Hellenes 27, 34, J. M. Hvarnes 28, 29, 30, 40, A. Bårnes 30, J. Grimsholt 31, 36, 37, Chr. Utklev 32, 35, O. F. Vigernes 38, Ole F. Wirgenes 56, 57, Arnt N. Støvland 58, 59, Olav Thoresen 61, Svein Hvåra 62, 69, Bjørn Hvarnes 66, 67, 68, Victor N. Holt 70, 71, 72, Arne Helnes 73, Helge Holt 74, 75, Roar Hvarnes 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, Einar Utkleiv 86, 87, 88, 89, Per Holt 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Yngve Hogstad, 99, 00, 01, 02, 03, Bjørn Kristian Solberg 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

HØYJORD Skytterlag er stiftet                            09.10.1910 i flg protokoll         100år 2010 Tildelt skjold                 ”

Formenn: O. Bakkland 1911, Jacob Søndseth 12-19, 26, Andr. L. Næs 20-22, Jørgen Søndseth 23, T. Hillestad 24, 25, Einar Moe 27, 34, 37, W. Berg 28, 29, 30, A. Berg 31, L. Berg 32, E. Skarsholt 33, O. Høyjord 35, 36, 38, 39, Nils Bøe 40, Halvor Furuheim 56, H. Kihle 57, Finn Trevland 58, 59, 60, Ole Svinsholt 66, Ragnar Sønseth, 61, 62, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, Harald Kihle, 70, 75, Håvald Kihle, 71, 72, 73,74, 76, 83, 84, 85, Arild Jensen 86, Morten Andersen, 87, 88, Gunnar Skjauff 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02,03, Tom Einar Hovet 04.05,06,07,08,09,10,11 Jan Bøle 12,13,14,15,16,17,18,19,20

KODAL Skytterlag er stiftet                            1881

100 år 1981            Diplom tildelt 1992                   Tildelt skjold 1992

Formenn: 1881 J. Myhre, 1882 A. Gjerstad, 1883 Søren Trevland, 1884 Edv. Trevland, 1885-86 A. Prestbøn, 1887 And. Trevland, 1888-90 A. Skorge, 1889 Martin Aas, 1891-92 P. Reppesgaard, A. Trollås 26, Ole Skorge 27, 28, R. Myhre 29, T. Trevland 30, T. Hvidstein 31, M. Gåsholt 32, 33, Nils Tveitan 34, A. Gåsholt 35, 36, 37, E. Berge 38, 39, Kolbj. Hasås 40, Tolf Trevland 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, Anders Tveiten 69, 70, Gunnar Slettingdalen 71, 72, Yngvar Trollsås, 73, 74, 75, Thor Aasrum 76, 77, Geir Nordal Svendsen 78, 79, 80, 81, 82, 83, Jan Brattås 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Nedlagt 1999.

LARVIK Skytterlag er stiftet                            01.06.1876 i følge protokoll            tidligere ”Laurvig” og ”Laurvig og Omegn”

100 år i 1976            Diplom tildelt 20.01.1977            Tildelt skjold 1977       125 år 2001

Formenn: 1863-65 Joseph S. Steen, 1875 – 77 M. Kjeldsen, 1878, 80 Carl Nilsen, 1879 H. Spilhoug, 1881 L. A. Christensen, 1885 H. Simensen, 1886-87 Rich. Haglund, 1888 S. A. Høiset, 1889 F. Nordal, 1890 H. Arnesen, 1891-92 Ingv. Lundeberg, Th. Halvorsen 94,O. Paulsen 95, K. B. Løve 96, 1900, H. Halvorsen 97, A. Tollefsen 98, 99, O. Schrøder 02, 05, 08, C. Tønnessen 03, 04, Chr. Roppestad 06, Oliver Olsen 07, K. Tutvedt 11, A. Grove-Knudsen 12, Paulus Lunde 13-15, Olav Olsen 16-24, A. Mathisen 25, Ole Nordli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Georg Jørgensen Tangen 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, Henning M. Olsen 68, 69, 70, 71, 72, Åge Jensen 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, Finn Roar Thusell, 94, 95, 96,
Ole Finn Heum 97, 98, 99, 00, 01, 02, Per Andresen 03, 04,05,06,07,08,09,10,11 Gunnar Gusland , 12,13,14,15,16,17,18,19,20
 

NØTTERØ Skytterlag er stiftet                            24.11.1922 i følge protokoll

Formenn: Hermann Jensen 1923, 24, Bård Fonn 25, O. Lundesgård 26, 27, 28, Arnt O. Martinsen 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Arthur Andersen 31, Lars Brendalsmo 55, 56, Anders Andersen 51, 52, 53, 54, 57,64, Kristian Flaatten 58, 59, Einar Gjelstad 60, 61, Helge Kjær 62, Gunnar Langaas 66, Willy Enger 67, 68, 69, 87, 88, Jarle Nystuen 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, May Lisbeth Dahl, 83, 84, Morten Flaatten 85, 86, Tor Nystuen 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 05 ,06 ,07,08,13,14,15, 20 Øystein Enger 97, 98, Harald Enger 99, 00,16,17,18,19 Tommy Gjølberg 01,02, Glenn Pettersen 03,04. Nils Otto Mathisen 09,10,11,12.
 

SANDE Skytterlag er stiftet                              

 

 

SANDAR Skytterlag er stiftet                            08.07.1884 i følge protokoll

Formenn: Julius From 1884, 1886-88, E. Erlandsen 1885, Anton Torp 1889-94, Jørgen Nilsen Thingvold 1895-96, Nils O. Hasle 1897, Paul Moe 1898 – 99, 1902-03, Tv. Klavenes 1900 – 01, Jørgen Hotvedt 1904 – 1914, Nils H. Klavenes 1915 – 1936, Bernh. Thorvaldsen 1937 – 1946, Henry Hotvedt 1939-40, Eivind Lystad 1947 – 49, Eiv. Lystad 56, Thor Jacobsen 57, 58, Richard Sem 59, Kristoffer Holt 60, 61, Trygve Gulliksen 62.

 

SANDEFJORD Skytterlag er stiftet                04.06.1879 i følge protokoll

Sandefjord Skytterlag ble opprinnelig stiftet i 1870. Fra 1871-73 het laget Sandefjord og Sandeherred. Fra 04.06 1879 Sandefjord og Omegn.            Referanse til brev fra DFS av 25.10.79.

Men lagene ble sammenslått til SANDAR & SANDEFJORD 02.12.1963 og er nå usikre på hvilken dato de skal regne for stiftelsesdato.

100 år i 1979            Diplom tildelt 1979                   Tildelt skjold ????        125 år 2004

Formenn: 1872 J. Andersen, 73-76 M. Gustavsen, 77 C. Johansen, 86-87 M. Skjesmo, 88 N. J. Carlsrud, S. Windahl 95, 96, T. Hansen 97, M. Larsen 98, A. F. Eriksen 99, P. Burull 1900-07, A. Skorge 08-11, Olav Steinsett 12-15, 17, O. Olsen 16, H. M. Bredvei 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, T. Rønnestad 37, 38, Sig. Andersen 30, Martinus Kval, 40, Dagfinn Vang 56, 57, 58, Leif M. Jacobsen 59, 60, 61, Arne Christiansen 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, Harald Mørk, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, Vidar Gade 79, Bjørn Olav Olsen 83, 84, Finn Evensen 85, 86, Jacob Johannessen, 87, 88, 89, 90, 94, 99, 00, 01, 02, 03, 04 Terje Jacobsen 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, Christian Henrik Dahl 05, 06, 07, 08, 09, 10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20

SEM Skytterlag er så langt vites stiftet                        04.10.1897 i flg protokoll                                  Ø.L. 06.11.77

 75 år 1972            Diplom tildelt 1972

100 år 1997            Diplom tildelt 1997                   Tildelt skjold 1997

Formenn: A. Andersen 1898, Kr. Auli 99, M. Rastad 1900, Jul. Hansen 1901-03, 09, 12, M. Bjerke 04, A. B. Andersen05, 06, 14-16, C. A. Jensen 07, 08, 10, K. Andersen11, 13, Hans Holt 17, 20, H. Fevang 18, 19, 22, 23, B. Rui 21, A. H. Kjeldås 24, 25, 26, 27, 28, 29, O. Kværne 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, Kr. Tveitan 36, 37, 38, 39, Kåre Randh 56, Thv. Ljosland 57, Willy Krogsund 66, Arne Nicolaisen 58, 59, 67, Kr. Engelstad 60, 61, Johnny Thorin 62, Jan Jensen 68, 69, Arne Hansen 70, 71, 72, Sven E. Idland 73, 74, 75, 76, 96, 97, 98, 99, Kai Eskelund 77, 78, Dag Hesby 79, Harald A. Døvle 80, 81, 82, 83, 84, Sverre Fevang 85, 86, 87, 88, 89, Per Sørensen 90, 91, 92, Solveig Eidsten 93, 94, 95, Robert Gjølberg 00, 01, 02, 03, 04,05,06.Gunnar Aarvold, 07,08,09    Tore Søyland/ Ragnar Flaatnes 10, Rolf Bendiksen. 11, Ragnar Flaatnes,12, 13 Ottar Steinstø 14,15,16,17,18 Stein Rui 19,20

SLAGEN Skytterlag er stiftet                            1907

100 år i 2007   Diplom tildelt 2007    Tildelt Skjold 2007

Formenn: J. M. Kleppan 1907, 08, 12, H. J. Skovly 11, 15, 16, O. Horgen 13, 14, G. Nygård 17-19, A. Valmestad 20, A. Hansen 21, J. Rørås 22-25, A. B. Berntzen 26, 27, H. Holmøy 28, 29, O. Karlsvik 30, 31, 32, Nils Bøe 33, 34, 36, 38, 39, Jon Hytten 35, P. Marthinsen 37, P. Heidal 40, Nils Bøe 56, Arne Marthinsen 57, 58, 59, 60, 61, Tor Gyllensten 66, Toralf Brekke 62, 67, Ebbe Enger 68, 69, 70, Aage Berge 71, 72, 73, 74, Svein Stangeby 75, 76, Bjarne Bø 77, 78, 79, 80, 83, Birger Davidsen 81, 82, Harald Hansen Feskjær 84, 85, 86, 87, 88, Otto H. Berntsen 89, 90, 91, 92, 93, 94, Torbjørn Kristiansen 95, 96, 97, 00, 01, Grete Moland Hansen 98, 99, Knut Ove Mulsvor 02, 03, 04, 05, 06, 07Odd Gunnar Knutsen 08, 09, Knut Ove Muldsvor 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20

STAVERN Skytterlag er stiftet                            ca.     1898 i flg muntlig utsagn              

Formenn: O. Gangnes 28, 29, E. Bakke 30, 31, 32, Hans Jensen 40, Helge Mathisen 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, Rolf I. Andersen 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
Nedlagt 1987

STYRVOLL Skytterlag er stiftet                            ca.     1885 i flg protokoll                                 

100 år i 1985             Diplom tildelt 1985                   Tildelt skjold 1986          125år 2010 tildelt diplom

Formenn: K. Røsholt 1893, A. E. Lofstad 95, N. J. Lofstad 96, 97, O. Bøe 98, 99, A. B. Stensvold 1900, J. O. Stensvold 03, 04, J. H. Hillestad 05, 06, frav 07, A. N. Flåtten 08, Alfr. Tveiten 09, 10, O. J. Røsholt 11, 12, 22, 23, S. H. Tveten 13-15, O. Lofstad 16, 17, B. J. Røsholt 18, K. M. Lofstad 19, T. Tveten 20, 21, Karl Tveten 24, 25, A. Steinsholt 26, 27, 28, 29, 30, 31, L. Duvholt 32, 33, 34, 35, 36, 37, H. Lofstad 38, 39, 40, Hans Kjølnes 56, 57, 58, 59, 60, 61, Odd Bøe 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Anders K. Hellenes 75,76, Nils Røsholt, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Tore Wear 90, 91, Terje Røsholt, 92, 93, Rolf Egil Stenbakk 94, 95, 96, 97, 98, 99, Bjørn Flaatten 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10, Olav Jarle Røsholt 11,12, 13 Ole Jørgen Solli 14,15
Per Olav Næss 16,17,20 Line Camilla Næss 18,19

TJØLLING Skytterlag er stiftet                            28.04.1878 i følge protokoll            het først ”Harald Haafagre” skiftet til Tjølling skl i 1896.  

100 år  i 1979            Diplom tildelt 1979                   Tildelt skjold 1992

Formenn: 1880- 83, 88- 89, Chr. A. Østbye, 84-87 Thøstolf Tvedten, 90-92 R. Guren, M. Østby 93, M. J. Bru 94, 95, N. Vittersø 96, 97, 1900, Ludv. Bru 98, 99, 1914-19, Ant. Bru 01-06, Rich. Tvedten 07, Jørgen Bru 08-12, 23, 24, H. Hasle 20, 21, O. Vittersø 13, J. Gjerstad 22, Chr. Gjerstad 25, 26, 27, T. Skallist 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Nils Fjeldvik 39, T. Klåstad 40, Thomas Skallist 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Einar Karlsen 80, Jean Mannhart 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 94, 95, 96, 99, 00, 01, 02, 03, 04. Ikke virksomhet i 1981 og 1990, Hans Johan Bjørvik 97, 98. Laget lagt ned  19/8 2009

TJØME Skytterlag

Formenn: Helge Knudsen 1956, Alfred Amundsen 57,

TØNSBERG Skytterlag er stiftet                            10.06.1860 i følge protokoll

100 år i 1960            Diplom tildelt 1960   Tildelt skjold 1960        150år 2010 tildelt skjold og diplom

Formenn: 1860.61 L. Foyn, 1867, 71-73, 76 og 80 T. Wessel, 1868-70 Bogholder Herseth, 1874 Carl I. Thorsen, 1875 P. C. Calmeyer, 1877 og 82 M. Hansen, 1878-79, 83 og 89 O. Nygaard, 1881 T. Hvistendal, 1884 og 87 Anton Aschjem, 1885 K. Skatvedt, 1888 L. Henriksen, 1890 H. Chr. Evensen, 1891-92 O. C. Mathisen, N. A. Christiansen 1899, 1900, 03-05, J. A. Larsen 01, Kr. Bjørge 02, 06, 07, H. Fagerlund Gjersøe 08, A. Bakken 12, Aksel Andersen 13, 20, J. A. Johannessen 14-17, 21-23, P. Tennefoss 18, A. O. Marthinsen 19, G. Kalleberg 24, Ant. L. Eikeberg 25, 26, H. Evensen 27, S. Bang 28, H. Klåstad 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Ludv. Bøen 37, 38, 39, 40, Lars Egeberg 56, 57, 58, Anton Holst 59, Axel Th. Mathisen 60, Bjarne Hof 61, Edmond Stener 66, 71, 72, 73, 74, Knut Ekeberg 62, 67, 68, Leif Halvorsen 69, 70, 83, 84, Odd Jahre 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, Dag Ekeberg 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, Morten Sommerstad 95, 96, 97, Trond Jahre 98, 99.  John Berg 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,  Håkon Bøe 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, Ulf Karlsen 14,15,16,17,18,19

VÅLE Skytterlag er stiftet                            1863 (1884 i følge protokoll) Tidl. Vaale nordre og deretter Vaale vestre

100 år 1963             Diplom tildelt 1963                   Tildelt skjold 1963

125 år 1988             Diplom tildelt 1988                  150år 2013

Formenn: frav 16, 18, O. Martinsen 1903-06, 08, 10, G. Holt 09, S. Sandblost 11-13, M. Borge 14, 17, H. Ryg 15, O. Tangen 19, A. Rasmussen 20, 21, J. Bettum 22-24, J. Bratteslå 25, 26, M. Bettum 27, 28, 29, 30, 31, H. Kongsten 32, P. J. Bettum 33, 34, P. Johansen 34, G. A. Bettum 36, 37, G. Andersen 38, Abr. Rasmussen 39, 40, Magnus Sanner 56, 57, Wilhelm Smørdal 58, 59, Harald Faaberg 60, 61, 66, 76, 77, 78, 79, Tore Berg 62, Ragnar Kristensen 67, Lorentz Holm 68, Olav Jalland 69, 70, Ole A. Flugund 71, 72, Per Bommen 73, 74, 75, 80, 81, Sigmund Mykland 82, 83, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, Runar Moss 84, 85, 86, 87, 88, 89, Thor Wilhelm Hestnes 90, 91. Geir Sogn 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15  Håvard Mæhlum 16,17,18,19,20