Informasjons side.
Frister og info for skyttere, lag og samlag.
Logg inn side lags info
Husk å sjekke info på tillitsnett med jevne mellomrom.

Ny vil stå på den siste informasjonen i en mnd fra den blir lagt på siden.

Fra utdanning - kurs

Fra Samlaget

Fra DFS
Kilde DFS på alle dokumenter

Feltsamling info 
Pinseleir info 
Påmeldingsskjema 
Vintersamling info  
Årsplan utdanning 
Terminliste 2020.
NY
Kurskatalog for 2020.NY

 

Krise og beredskapsplan 
Medaljebruk på samlagstevner 
Orgmed. regler 
Orgmed. medaljer Fordelingsnøkkel
Politiattest rutiner
Politiattest bekreftelse eksempel
Politiattest bekreftelse mal
Politiattest liste
Regler for 6 kant skytingen
Uttaksregler lagskyting Kl 3-5 NY
Utlån våpen person/ person
Utlån våpen fra lag
Utlånsliste i lag.
Utmerkelser i Samlaget
Valgturnus
Opplegg for SM felt
Turnusliste arr.lag SM felt,

Info dugleiksmerker.
Koder.
Merker stjerner.
Skyteprogram.
Gjennomføring SM bane
Ny
Erfaring gjennomføring SM bane Ny

 

 

 

Forskrifter for 15m bane-kulefang            
Bidragsordninger,