Informasjons side.
Frister og info for skyttere, lag og samlag.
Logg inn side lags info
Husk å sjekke info på tillitsnett med jevne mellomrom.

Ny vil stå på den siste informasjonen i en mnd fra den blir lagt på siden.

Fra utdanning - kurs

Fra Samlaget

Fra DFS
Kilde DFS på alle dokumenter

Aktivitetskalender 2019.
Feltsamling info 
Kurskatalog for 2019.
Pinseleir info 
Påmeldingsskjema 
Vintersamling info  
Årsplan utdanning 
Terminliste 2019

 

Frister for lag og samlag
Hovedbegivenheter/2019  
Informasjonsskjema til samlaget
Krise og beredskapsplan 
Lagskyttere senior. Skjema
Lagskyting fra LS fra 2009
Medaljebruk på samlagstevner 
Orgmed. regler 
Orgmed. medaljer Fordelingsnøkkel
Politiattest rutiner
Politiattest bekreftelse eksempel
Politiattest bekreftelse mal
Politiattest liste
Regler for 6 kant skytingen
Stevne innskudd.
Søknad om medlemskap i lag  
Uttaksregler lagskyting Kl 3-5 NY
Utlån våpen person/ person
Utlån våpen fra lag
Utlånsliste i lag.
Utmerkelser i Samlaget
Vestfoldcup kontakt person
Vestfoldcup.regler
Årsmelding skjema.
Valgturnus
Opplegg for SM felt
Turusliste arr.lag SM felt,

Info dugleiksmerker.
Koder.
Merker stjerner.
Skyteprogram.

 

 

 

Forskrifter for 15m bane-kulefang 
Forsvarets bruk av skytebaner   
Info fra DFS  
Klassesetting  for 2011      
Lagskyting for skytterlag LS2010
Lover for skytterlag    
Nye rangeringsregler for 2009  
Oppdatering av adminprogr.     
Politiets behandling av våpensaker 
Rapport fra LS utvalget 2008
Regelendring bane 2007   
Representere to skytterlag / overgang
Resultatlister_Rutiner 
Samarbeidsavtale HV_DFS 
Sikkerhet_Felt  
Skytebaner_elektroniske skiver. 
Stevneoppgjør 
Våpen forskriften  
Våpenloven oppbevaring
Våpenforskriften presisering.
Sotnakkutvalget
Brev til samlagene ang bidragsordninger.
Bidragsordninger,