INFORMASJON SOM KAN SKRIVES UT.

 

 Høyre klikk og "lagre mål som" for utskrift av disse tre listene
Adresseliste
Kurskatalog se Lillefix
Terminliste se Lillifix


Samlagsstyrets oppgaver

Premiering i Vestfold


Referat: Samlagstyret
2008-1  08-2  08-3  08-4  08-5
2009-1  09-2  09-3  09-4  09-5
2010-1  10-2  10-3  10-4  10-5

2011-1  11-2  11-3  11-4  11-5

2012-1  12-2  12-3  12-4  12-5

2013-1  13-2  13-3  13-4  13-5

2014-1  14-2  14-3  14-4  14-5
2015-1  15-2  15-3  15-4  15-5

2016-1  16-2  16-3  16-4  16-5

 

Regnskap: Balanse / Resultat
2011  2012  2013  2014  2015

Referat:
Ledermøte:
1999-1    1999-2
2000-1    2000-2
2001-1    2001-2
2002-1    2002-2
2003-1    2003-2

2004-1    2004-2
2005-1    2005-2
2006-1    2006-2
2007-1    2007-2
2008-1    2008-2
2009-1    2009-2
2010-1    2010-2
2011-1    2011-2
2012-1    2012-2
2013-1    2013-2
2014-1    2014-2
2015-1    2015-2
2016-1    2016-2

Ombudsmøte:
2000 2001 2002  2003 

2004 2005 2006  2007 
2008 2009 2010  2011
2012 2013 2014  2015

2016 2017 2018  2019 

Årsmeldinger:
Samlaget:
2000  2001  2002  2003
2004  2005  2006  2007
2008  2009  2010  2011
2012  2013  2014  2015
2016  2017  2018  2019

Ungdomsutvalget:
2000  2001  2002  2003

2004  2005  2006  2007
2008  2009  2010  2011
2012  2013  2014  2015
2016  2017  2018  2019

Veteranutvalget
2006  2007 2008  2009
2010  2011 2012  2013
2014  2015 2016  2017
  
Banekontakten:
1994 til 20xx

Allmøter:
2010 2010-1 2011  2012
2013 2014 2015
AVLYST